Od 1 lipca 2022 r. dwukrotnie wzrasta stawka wynagrodzenia dla niektórych płatników zaliczek na PIT. 

To efekt wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów, wydanego na podstawie przepisów tzw. ,,Polskiego Ładu 2.0’’.

Z naszych doświadczeń wynika, że nie każdy płatnik podatku PIT dotychczas naliczał przysługujące mu wynagrodzenie. Warto zatem zastanowić się nad wdrożeniem tego rozwiązania, co może przynieść wymierne korzyści finansowe, bez generowania istotnych nakładów pracy.

 1. Jak było przed zmianą?

Płatnik miał prawo do wynagrodzenia za terminowe wpłacanie podatków na rzecz budżetu Państwa w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.

Powyższe zasady obowiązywały niezmiennie od wielu lat.

 1. Jakie wynagrodzenie płatnika od lipca 2022 r.?

 Wynagrodzenie dla płatników pobierających podatek PIT na zasadach ogólnych wzrasta z 0,3 do 0,6% kwoty podatków pobranych na rzecz budżetu państwa.

Prawo do wyższego wynagrodzenia będzie przysługiwać w odniesieniu do pobranych zaliczek od wynagrodzeń opodatkowanych wg skali podatkowej, a zatem:

 • ze stosunku pracy,
 • z umów cywilnoprawnych,
 • z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, sportowej,
 • członków zarządu i RN,
 • z kontaktów menedżerskich,
 • z praw majątkowych.

Wynagrodzenie w wysokości 0,6% pobranych podatków PIT będzie przysługiwało od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Dla pozostałych płatników podatków stawka wynagrodzenia pozostanie na dotychczasowym poziomie 0,3% kwoty pobranych podatków.

 1. W czym możemy pomóc?
 • Pomożemy wypracować wewnętrzne procedury naliczania wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowej wpłaty podatków.
 • Ocenimy możliwości i wskażemy tryb odzyskania kwot wynagrodzenia płatnika, jeżeli dotychczas wynagrodzenie nie było naliczane – potencjalna możliwość odzyskania kwot wynagrodzenia nawet do 5 lat wstecz.
 • Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości jakie mogą powstać w związku z bieżącym naliczaniem wynagrodzenia dla płatnika podatku PIT.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiakanna.misiak@mddp.pl

+48 500 046 024

Rafał Sidorowiczrafal.sidorowicz@mddp.pl+48 506 788 582

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.