Z jakich ulg podatkowych warto skorzystać jeszcze w tym roku – o co pytają na szkoleniach?

Obecnie w Polsce dostępne są różne zachęty podatkowe w zakresie CIT i PIT. Przykładami takich rozwiązań są: Polska Strefa Inwestycji (PSI), ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R), ulga na ekspansję oraz ulga na robotyzację.
  1. W jaki sposób uzyskać wsparcie w ramach PSI?
  2. Jakie organy wydają decyzję o wsparciu?
  3. Czy działając w PSI można korzystać z innych ulg?
  4. Czy z ulgi na ekspansję może skorzystać przedsiębiorca sprzedający towary w kraju i za granicą?
  5. Czy z ulgi prowzrostowej można korzystać oferując usługi?
  6. Czy z ulgi na ekspansję może skorzystać przedsiębiorstwo zlecające produkcję pod własną marką?
  7. Czy ulgę badawczo-rozwojową można rozliczyć wstecz?
  8. Czy korzystając z dofinansowania, można rozliczyć ulgę B+R w zakresie wkładu własnego?
  9. Czy wynagrodzenia pracowników częściowo oddelegowanych do prac badawczo-rozwojowych mogą stanowić koszty kwalifikowane w ramach ulgi B+R?
  10. Czy z ulgi na robotyzację można skorzystać przy zakupie robotów wykorzystywanych do prac magazynowych?

_____

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego, Konrada MedolińskiegoDariusza Fistka na łamach Dziennika Gazety Prawnej >

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9361968,z-jakich-ulg-podatkowych-warto-skorzystac-jeszcze-w-tym-roku.html.

Zapraszamy także na naszą stronę „Oszczędności i ulgi podatkowe w biznesie” >
https://www.mddp.pl/ulgi-i-zwolnienia-podatkowe/.