Za podanie nieprawdy w PIT-2 grożą sankcje zarówno karnoskarbowe, jak i karne

Obowiązujący od początku 2023 r. wzór PIT-2 został znacznie rozbudowany w porównaniu z poprzednią wersją i obecnie obejmuje kilka wniosków i oświadczeń. Obok dotychczasowego pouczenia o odpowiedzialności karnoskarbowej w formularzu pojawiła się informacja o grożącej odpowiedzialności karnej.

Podatnik składający formularz PIT-2 może podlegać dwóm odrębnym rodzajom odpowiedzialności związanej z przedstawieniem nieprawidłowych oświadczeń/wniosków dotyczących obliczania miesięcznych zaliczek na PIT, czyli odpowiedzialności karnej skarbowej oraz odpowiedzialności karnej.

Przypomnijmy, że wycofanie lub zmiana złożonego uprzednio oświadczenia lub wniosku może realnie wyłączyć ryzyko późniejszego pociągnięcia do odpowiedzialności.

___

#WIĘCEJ w wywiadzie z Jakubem Warnieło na stronie Dziennik Gazeta Prawna:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8648527,pit-2-podanie-nieprawdy-konsekwencje-podatki.html.