Zabezpieczenie cen transferowych w usługach wewnątrzgrupowych

 

Usługi wewnątrzgrupowe stanowią trzon funkcjonowania grup kapitałowych – umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami oraz optymalizację kosztów. Transakcje usługowe budzą przy tym szczególne zainteresowanie organów skarbowych.

 

Mając na uwadze zauważalny trend wzmożonych kontroli podatkowych, podmioty realizujące transakcje wewnątrzgrupowe coraz częściej sięgają po wyspecjalizowane narzędzia. Celem tychże narzędzi jest minimalizacja ryzyka wystąpienia nieprawidłowości w ramach ustalania cen usług między jednostkami powiązanymi.

Dążenie do zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi oraz optymalnej struktury cenowej jest nieodzowne dla spółek działających w grupach. Wszystkie te działania muszą być spójne i zgodne z zasadami ceny rynkowej, a to stanowi kluczowy element w kontekście zabezpieczenia podatnika przed ewentualnymi zarzutami organów kontrolnych.

 

#WIĘCEJ w artykule Agnieszki KrzyżaniakNatalii Roś-Tesznar na stronie dziennika Rzeczpospolita >
https://www.rp.pl/podatki/art40385811-zabezpieczenie-cen-transferowych-w-uslugach-wewnatrzgrupowych.