Zakup Katowice Business Point

MDDP doradzała Adventum International – zarządzającemu funduszem inwestycyjnym z siedzibą na Malcie przy zakupie Katowice Business Point. Zespół MDDP Corporate Finance (w składzie: Łukasz Zabłocki, Rafał Koszewski i Przemysław Golak) był odpowiedzialny za część finansową transakcji, natomiast zespół Nieruchomości w składzie: Justyna Bauta-Szostak, Piotr Paśko i Sebastian Serowik, odpowiedzialny był za część podatkową projektu.

Adventum International to fundusz posiadający ponad 400 mln euro aktywów, zainwestowanych w nieruchomości komercyjne.

Katowice Business Point to ekskluzywny budynek biurowy o powierzchni użytkowej ponad 17 000 m2, położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Katowic.