Zaliczanie w koszty uzyskania przychodów wydatków leasingowych samochodów przekazanych spółkom zależnym

Oddanie pojazdów w dalsze posiadanie zależne nie oznacza, że spółka zostaje zwolniona ze stosowania ograniczeń w rozpoznawaniu kosztów w przypadku leasingowania samochodów o wartości przekraczającej 150 000 zł, przyjętej przez ustawodawcę tak dla celów ich ubezpieczenia, jak i opłat wynikających z umowy leasingu.

Warto w tym miejscu zauważyć, iż z uregulowań ustawy podatkowej wynika, że intencją ustawodawcy było generalne ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem samochodów osobowych, których wartość przekracza 150 000 zł, co wynika już z art. 16 ust. 1 pkt 4 lit. b PDOPrU.

W tym kontekście Paweł Goś, partner, doradca podatkowy w MDDP podkreśla:

„Ustawodawca mógłby w końcu rozważyć zaprzestanie traktowania samochodów osobowych jako wyróżnionego dobra, które od lat w Polsce podlega specjalnemu reżimowi podatkowemu.  Przełożyłoby się to m.in. na dynamikę rynku samochodów w Polsce”.

#WIĘCEJ na ten temat w Monitorze Podatkowym >

https://www.ksiegarnia.beck.pl/podatki/monitor-podatkowy?gad_source=1&gclid=Cj0KCQiAtOmsBhCnARIsAGPa5yad7ybGHGccgetUxXIZtBVIoBIN9OVRcCDx3fOr0d9sjXZjkI-6gYMaAoNZEALw_wcB.

***

Wyrok NSA z 19 lipca 2023 r., sygn. II FSK 129/21.