Założenia programu Polski Ład z maja 2021 – istotne zmiany w PIT i ZUS

15 maja 2021 r. zaprezentowano ogólne założenia programu „Polski Ład”.

Istotną częścią programu mają być zmiany w podatkach pracowniczych – PIT i ZUS, które będą

dotyczyć  osób  zatrudnionych na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak również prowadzących działalność gospodarczą.

Mając na uwadze dodatkowe wyjaśnienia Ministerstwa Finansów poniżej wybór kluczowych założeń reformy podatkowej w obszarze PIT i ZUS.

Zmiany mają być  przyjęte przez Parlament jeszcze w tym roku i, co do zasady, weszłyby w życie od 2022 r. Zaznaczamy, że nie zostały jeszcze opublikowane projekty ustaw.

 1. Składki zdrowotne z działalności gospodarczej płacone od dochodu
 • Zniesiona ma być możliwość opłacania zryczałtowanej składki zdrowotnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (aktualnie składka wynosi 381,81 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości przychodu lub dochodu).
 • Składki mają być opłacane proporcjonalnie do osiągniętego dochodu pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne.
 • Stawka składki zdrowotnej, tj. 9% podstawy wymiaru, ma nie ulec zmianie.
 • Brak jest informacji czy „reforma” będzie dotyczyć wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do CEIDG (w tym samozatrudnionych), czy również np. wspólników spółek komandytowych, jawnych, partnerskich, wspólników jednoosobowych sp. z o.o.
 • Brak jest informacji o sposobie ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych lub płacących kartę podatkową.
 1. Likwidacja odliczenia składki zdrowotnej od podatku
 • Planuje się zniesienie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku (aktualnie – odliczenie do 7,75% podstawy wymiaru składki).
 • W skrajnych przypadkach, skutkiem reformy będzie podwyższenie łącznych zobowiązań fiskalnych osób zatrudnionych i przedsiębiorców o równowartość nieodliczalnej składki zdrowotnej do 9%.
 • Przykładowo, realne obciążenia osób rozliczających dochody z działalności gospodarczej 19% PIT liniowym może wzrosnąć do ok. 28% (PIT + składka zdrowotna).
 1. Zmiana progu skali podatkowej

Zapowiedziano podniesienie granicy pierwszego progu podatkowego z ok. 85 tys. zł do 120 tys. zł, jednoczesnym  utrzymaniem aktualnie obowiązujących stawek skali podatkowej, tj. 17% (dla dochodów do 120 tys. zł) i 32% (dla dochodów ponad 120 tys. zł).

 1. Kwota wolna od podatku PIT
 • Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć do 30 tys. zł. w roku.
 • Kwota wolna ma mieć zastosowanie do wszystkich osób zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
 • Rozliczenie kwoty wolnej ma nastąpić w zeznaniu rocznym.
 1. Dodatkowa ulga dla niektórych pracowników
 • Zapowiedziano ulgę w PIT dla osób zatrudnionych na umowę o pra, których roczne wynagrodzenie brutto mieści się w przedziale 68,600 – 133,600 tys. zł.
 • Ulga w formie odliczenia od dochodu będzie rozliczana w zeznaniu rocznym.
 1. Pełne oskładkowanie umów zlecenia
 • Zapowiedziano pełne oskładkowanie umów zlecenia, a w dalszej perspektywie wprowadzenie jednego kontraktu na pracę.
 • Brak jest informacji na jakich zasadach do umów zlecenia będą stosowane przepisy o zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych.
 • „Polski Ład”, w wersji z maja 2021, nie odnosi się do oskładkowania umów o dzieło.
 1. Praca zdalna z dietą/ryczałtem
 • Przewiduje się wprowadzenie przepisów umożliwiających świadczenie pracy z dowolnego miejsca, z wykorzystaniem sprzętu zapewnionego przez pracodawcę.
 • Formuła diety lub ryczałtu na pracę zdalną – brak jest informacji w jakiej wysokości i na jakich zasadach świadczenia te będą przysługiwały pracownikom oraz czy będą podlegały opodatkowaniu i oskładkowaniu.
 1. Ulga na powrót do Polski
 • Ulga w PIT na powrót z emigracji miałaby wynieść 50 tys. zł – kwota ta pomniejszałaby podstawę opodatkowania osób powracających.
 • Ulga miałaby być dostępna w rozliczeniach za 2022 r. i 2023 r.
 1. Ryczałt dla przychodów/dochodów zagranicznych przy zmianie rezydencji podatkowej
 • Przewiduje się rozwiązanie dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść rezydencję podatkową do Polski.
 • Brak jest informacji czy ryczałt kalkulowany będzie od przychodów, czy też od dochodów, do jakich źródeł przychodów/dochodów będzie miał zastosowanie oraz jakie stawki podatki będą obowiązywały.

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiak                          Anna.Misiak@mddp.pl                          tel. +48 22 322 68 88

Rafał Sidorowicz                   Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                   tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz