Zamknięcie roku - dobry czas na przejście na CIT estoński

Przełom roku to optymalny czas na decyzję, czy nie skorzystać z coraz bardziej popularnej ulgi podatkowej, szerzej znanej jako „CIT estoński”.

Dlaczego CIT estoński staje się coraz bardziej popularny?

CIT estoński to stosunkowo nowa forma opodatkowania, przeznaczona dla bardzo szerokiego grona podatników; skorzystać z niej mogą spółki o prawie każdej formie prawnej (z wyjątkiem spółki jawnej).

Nie ma też znaczenia, jakiego rodzaju działalność prowadzi podatnik – istotne jest tylko, by nie była to działalność zwolniona z podatku (np. działalność strefowa) i aby większość dochodów stanowiły dochody operacyjne (a nie kapitałowe – np. dywidendy, odsetki).

Uwzględniając główną zaletę  podatkową (odroczenie zapłaty podatku i niski poziom opodatkowania), rozwiązanie to może być wręcz idealnym wyborem dla firm zyskownych/dochodowych oraz/lub firm reinwestujących swoje zyski.

Korzyści z prawidłowo wdrożonego CIT estońskiego mogą być bardzo duże:

 • brak konieczności zapłaty podatku dochodowego aż do czasu wypłaty zysku – jeśli wypłata nastąpi np. po 4 latach, podatnik może w ogóle nie płacić podatku przez ten czas,
 • niska stawka podatku – łączne opodatkowanie PIT i CIT od wypłacanego zysku jest opodatkowane wg stawki 20% (mali podatnicy) lub 25% (pozostali); jest to istotnie mniej niż opodatkowanie zysków wypłacanych przez „zwykłe” spółki z o.o. (a nawet mniej niż opodatkowanie w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej),
 • uproszczona ewidencja podatkowa (rozliczenie podatkowe bazuje na ewidencji księgowej),
 • dodatkowe ulgi podatkowe (np. brak podatku minimalnego od budynków; brak obowiązku składania krajowych MDR).

Dlaczego przejście na CIT estoński od nowego roku może być dobrym rozwiązaniem?

Wybór CIT estońskiego od nowego roku może być dobrym rozwiązaniem z kilku powodów:

 • wybór CIT estońskiego od początku roku jest łatwiejszy i mniej pracochłonny/kosztowny (wybór w trakcie roku jest możliwy – ale powoduje konieczność zamknięcia roku podatkowego i dodatkowego raportowania finansowego i podatkowego),
 • wybór CIT estońskiego od początku roku pozwoli bardziej wiarygodnie oszacować korzyści podatkowe (przez odniesienie się do wyniku całego roku), w szczególności przy działalności cechującej się nierównomiernym rozłożeniem przychodów i kosztów w trakcie roku,
 • wybór CIT estońskiego od początku roku pozwoli uniknąć wątpliwości interpretacyjnych dotyczących spełnienia poszczególnych warunków (np. wymóg minimalnego zatrudnienia w skali roku).

Jeśli zastanawiasz się nad wyborem tej formy opodatkowania, nasi eksperci pomogą Ci wdrożyć ją w sposób prawidłowy i bezpieczny. Nieprzemyślane lub niezaplanowane wdrożenie CIT estońskiego może skutkować różnymi negatywnymi konsekwencjami, włącznie z dodatkowym opodatkowaniem (podatek na przekształceniu, ukryte zyski i inne).

Jak możemy pomóc?

Nasze wsparcie może polegać m.in. na:

 • ocenie, czy spółka/firma spełnia warunki niezbędne do skorzystania z CIT estońskiego,
 • przygotowaniu projekcji (w oparciu o rzeczywiste dane finansowe) obrazującej poziom korzyści podatkowych wynikających z wyboru tej formy opodatkowania,
 • wsparciu w zakresie złożenia/przygotowania niezbędnych dokumentów na etapie wyboru CIT estońskiego,
 • bieżącym wsparciu podatkowym i księgowym w okresie stosowania CIT estońskiego
 • wsparciu w zakresie zagadnień „wątpliwych” (ukryte zyski, tzw. dochód niezwiązany z działalnością gospodarczą, itd.),
 • wsparciu w zakresie złożenia ewentualnych wniosków o interpretację indywidualną, (jeśli konieczne będzie potwierdzenie wątpliwości interpretacyjnych w tej formie),
 • wsparciu w realizacji obowiązków sprawozdawczych (finansowych i podatkowych),
 • prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz dostosowaniu planu kont do specyfiki CIT estońskiego,
 • wsparciu w zakresie przygotowania tzw. korekty wstępnej,
 • wsparciu na etapie wypłaty zysku (przygotowanie uchwał, ustalenie właściwej stawki i podstawy opodatkowania).

Jeżeli są Państwo zainteresowani analizą korzyści i przejściem na CIT estoński prosimy o kontakt z:

Monika Dziedzic

monika.dziedzic@mddp.pl

(+48) 501 104 156

Łukasz Kosonowski

lukasz.kosonowski@mddp.pl

(+48) ) 606 114 431

Bartosz Głowacki

bartosz.glowacki@mddp.pl

(+48) 603 980 382