Zawieszenie biegu terminów podatkowych

Wyrok NSA w sprawie zawieszenia biegu terminów podatkowych w 2020 roku jest niezwykle istotny w perspektywie niejednolitych orzeczeń sądów administracyjnych.

„Uchwała NSA będzie mieć znaczenie m.in. dla oceny możliwości przywrócenia terminów podatkowych, zawieszenia biegu terminów do złożenia środków odwoławczych, złożenia deklaracji podatkowych lub oświadczeń o skorzystaniu ze zwolnienia z podatku, jak i samej zapłaty daniny” – komentuje doradca podatkowy, Jakub Warnieło.

#WIĘCEJ na temat oczekiwanego wyroku NSA w sprawie specustawy antycovidowej i innych rozstrzygnięć w artykule Dziennika Gazety Prawnej.