brexit

Zbliża się Brexit - warto być AEO

31 października 2019 r. jest datą Brexitu według obecnie obowiązującego harmonogramu. Wielka Brytania przygotowuje się intensywnie na twardy Brexit, tj. bezumowne wyjście z Unii Europejskiej.

Unia Europejska oferuje podmiotom gospodarczym przyznanie statusu AEO, który wiąże się z wieloma ułatwieniami i uproszczeniami, które pomogą zniwelować negatywne skutki Brexitu w handlu międzynarodowym.

Uzyskanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie uproszczeń celnych (AEO C) oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEO S) jest jednym z najbardziej efektywnych sposobów na rozwój biznesu opartego o handel lub transport międzynarodowy.

 • M.in. zbliżający się Brexit w 2019 r. skłonił 943 podmiotów w Unii Europejskiej do aplikowania do pozwolenie AEO.
 • Obecnie 17136 podmiotów w UE posiada pozwolenie AEO.

Kto może zostać AEO?

O AEO może ubiegać się każdy przedsiębiorca z siedzibą w Unii Europejskiej, który uczestniczy w międzynarodowej wymianie towarowej i dokonuje formalności celnych, jeżeli spełni określone kryteria w zakresie:

Kryteria przyznawania AEOC obejmują:

 • brak poważnego naruszenia lub brak powtarzających się naruszeń przepisów prawa celnego i przepisów podatkowych, w tym brak skazania za poważne przestępstwo karne związane z działalnością gospodarczą wnioskodawcy;
 • wysoki poziom kontroli swoich operacji i przepływu towarów;
 • udokumentowana wypłacalność;
 • spełnienie praktycznych standardów w zakresie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością – tylko AEO C;
 • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony – tylko AEO S.

Jak długo trwa uzyskiwanie pozwolenia AEO?

 • Od tygodnia do kilku miesięcy, aby dostosować przedsiębiorstwo do wymogów AEO i aby przygotować wniosek;
 • 120 dni dla organów celnych na wydanie decyzji AEO (czas może zostać wydłużony).

Wsparcie doświadczonego doradcy podatkowego znacznie poprawia efektywność procesu.

Dlaczego warto?

Posiadanie AEO skraca czas odpraw celnych (poniżej listę ułatwień, które skracają czas międzynarodowego transportu towarów).

Poza tym AEO wywołuje liczne korzyści pośrednie:

 • międzynarodowa rozpoznawalność jako bezpieczny partner biznesowy,
 • poprawa relacji z organami celnymi i innymi organami państwa,
 • mniej opóźnionych przesyłek,
 • poprawa możliwości planowania dostaw (przewidywalność),
 • poprawa jakości obsługi celnej,
 • mniejsze koszty związane z kontrolami celnymi, itd.
Korzyść AEOC AEOS
Łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych X  
Mniejsza liczba kontroli fizycznych i opartych na dokumentach X X
Uprzednie powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli fizycznej   X
Uprzednie powiadomienie w przypadku wytypowania do kontroli celnej X  
Priorytetowe traktowanie w przypadku wytypowania do kontroli X X
Możliwość złożenia wniosku o przeprowadzenie takiej kontroli w określonym miejscu X X
Wzajemne rozpoznawanie z wybranymi krajami spoza UE, np. z USA   X
Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz