Zmiany do polsko-holenderskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Protokół zmieniający umowę w sprawię unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Holandią został podpisany 29 października 2020 r.

Ze względu na proces ratyfikacji, zmiany prawdopodobnie wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

  1. WPROWADZENIE KLAUZULI NIERUCHOMOŚCIOWEJ

Protokół dodaje tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli przepis wprowadzający opodatkowanie dochodów nierezydenta ze zbycia udziałów w spółce lub ze zbycia podobnych praw (jak na przykład udziały w spółkach osobowych lub funduszach), jeżeli w jakimkolwiek momencie w ciągu ostatnich 365 dni poprzedzających zbycie, ponad 75% wartości tych udziałów lub praw pochodziło bezpośrednio lub pośrednio z nieruchomości położonych w danym państwie.

Wprowadzana klauzula jest nietypowa, ponieważ z reguły weryfikowany jest udział nieruchomości w aktywach na dzień sprzedaży lub na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego sprzedaż, a nie na dowolny moment ostatnich 365 dni. Dodatkowo, minimalny udział nieruchomości na poziomie ponad 75% jest wyższy niż w polskiej ustawie o CIT i innych umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę – najczęściej obowiązuje w nich próg co najmniej 50%.

Obecnie, do momentu wejścia zmian w życie, klauzula nieruchomościowa nie obowiązuje i taki dochód nierezydenta nie podlega opodatkowaniu w kraju położenia nieruchomości.

  1. TEST PODSTAWOWEGO CELU (PRINCIPLE PURPOSE TEST)

Drugą istotną zmianą jest wprowadzenie tzw. testu podstawowego celu (ang. principle purpose test, PPT). Zgodnie z nim, korzyść wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania nie będzie przyznana w stosunku do dochodu, jeżeli korzyść podatkowa jest jednym z głównych celów uzgodnienia lub transakcji. W praktyce będzie to zatem test zbliżony do polskiej klauzuli GAAR, ale działający w odniesieniu do korzyści wynikających z polsko-holenderskiego traktatu.

  1. POZOSTAŁE ZMIANY

Inne ważne zmiany do umowy to:

  • wprowadzenie klauzuli transparentnego podmiotu, która reguluje miejsce opodatkowania dochodów osiąganych za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatków dochodowych;
  • nowe zasady dotyczące powstania zakładu i opodatkowania jego dochodów;
  • dodatkowe zwolnienia dla dochodów funduszy emerytalnych.
  1. WEJŚCIE W ŻYCIE

Przed wejściem w życie protokół musi przejść proces ratyfikacji w obu państwach, a następnie państwa muszą notyfikować się nawzajem o przeprowadzeniu ratyfikacji. Protokół wejdzie w życie ostatniego dnia trzeciego miesiąca po otrzymaniu ostatniej z notyfikacji.

Zmiany wprowadzone protokołem będą miały zastosowanie do lat podatkowych i czynności podlegających opodatkowaniu, które nastąpią 1 stycznia lub po tym dniu roku kalendarzowego następującego po roku, w którym protokół wejdzie w życie. Z uwagi na powyższą procedurę, protokół wejdzie w życie najwcześniej 1 stycznia 2022 r.

 

*****

W przypadku zainteresowania wpływem projektowanych zmian na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Justyną Bautą-Szostak            Justyna.Bauta-Szostak@mddp.pl         tel. + 48 502 241 631

Łukaszem Kupieniem               Lukasz.Kupien@mddp.pl                      tel. + 48 792 999 105

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz