Zmiany w cenach transferowych: większe kary i zakres odpowiedzialności

Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych obejmuje nie tylko spółki jako podatników, ale także osoby odpowiedzialne za wypełnianie tych obowiązków przez spółkę. Znowelizowane przepisy wprowadzają wyższe grzywny za dotychczas znane przestępstwa i wykroczenia skarbowe dotyczące obowiązków w zakresie cen transferowych.

Z roku na rok jest coraz więcej zakończonych kontroli w zakresie cen transferowych. Już chyba nikt, kto ma do czynienia z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie ma wątpliwości, że ceny transferowe to nie tylko coroczne wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych. Kluczowe staje się bowiem to, jak podatnicy się z nich wywiązują. Jest to tym bardziej istotne, że w tym roku podatników i osoby zarządzające polskimi spółkami czekają nowe sankcje w zakresie cen transferowych.

Jak zauważają ekspertki MDDP:

Zaostrzone sankcje mają na celu zdyscyplinowanie podatników do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych. Pytanie, czy jest to konieczne. Z naszego doświadczenia wynika, że polscy podatnicy dosyć sumiennie podchodzą do wypełnienia obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych.

***

#WIĘCEJ w artykule Magdaleny DymkowskiejMagdaleny Narkun na stronie dziennika Rzeczpospolita > https://www.rp.pl/podatki/art39334891-zmiany-w-cenach-transferowych-wieksze-kary-i-zakres-odpowiedzialnosci.