Zmiany w pliku JPK_V7 – opublikowano nowelizację rozporządzenia Ministra Finansów

30 czerwca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 1179)., które wchodzi w życie 1 lipca 2021 r., jednak zmiany mają zastosowanie od rozliczenia za lipiec 2021 r.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zakresie danych objętych obowiązkiem raportowania w plikach JPK.

Jedną z najważniejszych zmian dotyczącą wszystkich podatników jest całkowita likwidacja oznaczenia MPP, zarówno w ewidencji sprzedaży jak i ewidencji zakupu, przewidzianego wcześniej dla transakcji objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.

Kolejna istotna zmiana dotyczy podmiotów, które ewidencjonują sprzedaż w kasach fiskalnych. Odstąpiono od obowiązku odrębnego wykazywania w JPK paragonów z NIP o wartości do 450 zł, stanowiących faktury uproszczone, który to wymóg miał obowiązywać od 1 lipca. Nowe przepisy przewidują, że powinny być one wykazywane za pomocą zbiorczych zestawień dokumentujących sprzedaż zaewidencjonowaną na kasach rejestrujących, czyli łącznie z całą sprzedażą z kas fiskalnych, która jest wykazywana na podstawie dokumentów z oznaczeniem RO. Dodatkowo, obowiązek odrębnego wykazywania w JPK nie będzie dotyczył uznanych za faktury dokumentów wystawianych z tytułu opłat za autostrady oraz biletów za przewozy osób.

Ponadto w nowelizacji rozporządzenia zawarto szereg zmian porządkujących i doprecyzowujących w zakresie oznaczeń GTU i oznaczeń dotyczących procedur, które obejmują m.in.:

  • zniesienia obowiązku stosowania oznaczeń GTU dla dokumentów RO i WEW,
  • zniesienia obowiązku stosowania kodów z sekcji Procedury dla dokumentów RO,
  • możliwości ujmowania korekt in minus po stronie podatku naliczonego (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT) na podstawie dokumentu wewnętrznego (oznaczenie WEW),
  • doprecyzowania zakresu transakcji, które powinny być oznaczane grupami towarowymi GTU_01 (sprzedaż alkoholu), GTU_02 (dostawa paliw), GTU_03 (dostawa olejów), GTU_06 (dostawa urządzeń elektronicznych), GTU_07 (dostawa pojazdów samochodowych) i GTU_09 (dostawa produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia), GTU_10 (Dostawa budynków, budowli i gruntów – rozszerzono zakres tego oznaczenia od części budynków, budowli i gruntów),
  • doprecyzowania zakresu zastosowania oznaczeń GTU poprzez odniesienie do kodów PKWiU (GTU 12 –usługi niematerialne i GTU 13 – usługi transportowe i magazynowe).

Dodatkowo, w związku z wdrożeniem pakietu VAT e-commerce dodano dwa nowe oznaczenia:

  • WSTO_EE – które dotyczy wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych na rzecz konsumentów; tym samym oznaczenie WTSO_EE zastąpi dotychczasowe oznaczenia SW oraz EE w zakresie objętym nowymi transakcjami; przy czym zgodnie z przepisem przejściowym do końca 2021 r. do tych transakcji stosuje się dotychczasowe oznaczenie EE;
  • IED – które ma służyć identyfikacji transakcji, w których podatnik poprzez udostępnienie interfejsu elektronicznego (platforma internetowa) ułatwia podatnikom spoza UE dostawy na rzecz konsumentów na terenie UE i nie korzysta z procedur OSS i IOSS.

Zmiany wprowadzone w JPK w większości są korzystne dla podatników, jednak są bardzo istotne i wymagają wdrożenia odpowiednich zmian w systemach informatycznych, na które podatnicy nie mieli w zasadzie czasu, gdyż przepisy zostały opublikowane dzień przed ich wejściem w życie (30 czerwca).

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomaszem Michalikiem      Tomasz.Michalik@mddp.pl     tel.501733720

Janiną Fornalik                   Janina.fornalik@mddp.pl        tel.660 440141

Krzysztofem Jarosem          Krzysztof.Jaros@mddp.pl      tel. 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz