Wyższe odsetki od zaległości podatkowych

W ślad za decyzją Rady Polityki Pieniężnej i podwyższeniem przez stopy lombardowej do poziomu 5,75 proc., podwyższeniu uległa także stawka odsetek od zaległości podatkowych, która wynosi obecnie 13,5 %. Nowa stawka odsetek obowiązuje od 6 maja 2022 r.
Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%.
To już czwarta podwyżka stawki odsetek za zwłokę w tym roku. Wysokość stawki odsetek od zaległości w ostatnim czasie kształtuje się następująco:

  • od 09.02.2022 – 8,5%
  • od 09.03.2022 – 10%
  • od 07.04.2022 – 12%
  • od 06.05.2022 – 13,5%

Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach obowiązuje stawka obniżona 50% oraz stawka podwyższoną w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę.

Znaczenie w VAT

Przy wyższej stawce odsetek od zaległości podatkowych, warto teraz szczególnie pochylić się nad badaniem poprawności rozpoznania obowiązku podatkowego w VAT we właściwym okresie rozliczeniowym oraz zapewnieniu kompletności raportowania. Zaniżenie zobowiązania podatkowego będzie wiązało się z dopłatą odsetek w większej wysokości niż poprzednio, co będzie szczególnie dotkliwe dla podatników operujących dużymi kwotami. Jednakże wyższe odsetki należą się także od zwrotów podatku i nadpłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz