5 spraw MDDP przed TSUE

– Znaczenie wyroków TSUE dla polskiej praktyki w odniesieniu do podatku VAT, zważywszy na to, że jest to podatek w znacznym stopniu zharmonizowany, jest ogromne. Dotyczy to zarówno wpływu na orzecznictwo polskich sądów administracyjnych, rozstrzygnięcia organów podatkowych jak i praktykę podatników – powiedział Tomasz Michalik w komentarzu do raportu wydanego przez Wolters Kluwer pt. „Polskie sprawy podatkowe przez TSUE 2004- 2022: rozstrzygnięcia, pełnomocnicy, kancelarie”.

Z  trzeciej edycji tego raportu wynika, że od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej do końca 2022 r. Trybunał wydał w sumie 72 „polskie” orzeczenia prejudycjalne dotyczące podatków, z czego aż 52 zakończyły się sukcesem polskich podatników. Tomasz Michalik ponownie znalazł się w gronie pełnomocników, którzy prowadzili najwięcej spraw, które zakończyły się przez TSUE, a MDDP wiedzie w tym zakresie prym w klasyfikacji firmowej.

Tomasz Michalik reprezentował klientów w 4 postępowaniach przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

  • SAWP (C-37/16) dotyczącej opodatkowania VAT opłat reprograficznych;
  • Kronospan Mielec (C-222/09) dotyczącej zasad opodatkowania VAT usług inżynierów;
  • Aspiro (C-40/15) dotyczącej zwolnienia VAT w branży ubezpieczeniowej;
  • MDDP (C-319/12) dotyczącej zwolnienia VAT w branży szkoleniowej.

Większość spraw podatkowych przed TSUE dotyczy podatku VAT, ale wkrótce Trybunał zajmie się pierwszą polską sprawą z innej dziedziny podatkowej i będzie to sprawa prowadzona przez MDDP (pełnomocnikiem jest Rafał Kran). NSA skierował bowiem niedawno do TSUE dwa pytania prejudycjalne, które dotyczą zwolnienia infrastruktury kolejowej z podatku od nieruchomości w kontekście ewentualnego udzielenia przez gminy niedozwolonej pomocy publicznej (sygn. akt III FSK 3/22). Będzie to pierwsza tego typu sprawa przed europejskim trybunałem, a jej znaczenie może być bardzo szerokie i dotyczyć jakości prawa podatkowego, akceptowalnych praktyk organów państwa i odpowiedzialności za ich działania lub zaniechania. W tym zakresie gra toczy się o miliony złotych, a na rozstrzygnięcie czekają zakłady przemysłowe, fabryki i gminy.

„Polskie sprawy podatkowe kończą się w zdecydowanej większości wygraną polskich podatników, na co niewątpliwie wpływa między innymi coraz większa wiedza i kompetencje reprezentujących ich pełnomocników” – podsumowuje w raporcie Wolters Kluwer.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz