Fundacja rodzinna z kolejnym problemem. Tym razem podatkowym

 

Fundacja rodzinna może prowadzić dozwoloną działalność, a przychody z niej są zwolnione z podatku. Jeśli działalność wychodzi poza dozwolony zakres, fundacja od przychodów powinna zapłacić 25 proc. CIT.

 

Czy ta sankcyjna stawka dotyczy przychodu z wniesionej wierzytelności? Pojawił się w tym zakresie precedensowy wyrok, a także nowa interpretacja fiskusa.

Jeden ze sporów o opodatkowanie fundacji rodzinnej dotyczy sytuacji, gdy fundator wnosi wierzytelność do fundacji. Innymi słowy chodzi o sytuację, gdy fundator np. udzielił pożyczki. Wierzytelność o spłatę tej pożyczki chce wnieść do fundacji rodzinnej (ponieważ np. dłużnikiem jest spółka, której udziały fundator – wspólnik, również chce przenieść do fundacji rodzinnej). Chodzi też o przypadki, gdy np. spółka zalega z wypłatą wynagrodzenia dla fundatora, który wnosi taką wierzytelność do fundacji.

Czy w takich przypadkach przychód z realizacji tej wierzytelności jest w fundacji opodatkowany?

 

#WIĘCEJ na stronie Business Insider w artykule z komentarzem Bartosza Głowackiego >
https://businessinsider.com.pl/prawo/podatki/fundacja-rodzinna-czy-przychod-z-wierzytelnosci-jest-zwolniony-z-cit/tstmnbw.

 

***

Zapraszamy również na naszą stronę Fundacja rodzinna >
https://www.mddp.pl/fundacja-rodzinna/.