Kiedy przerzucone dochody należy opodatkować?

 

Podatek od przerzuconych dochodów jest nową daniną wprowadzoną od 2022 r. do ustawy o CIT przepisami Polskiego Ładu. Regulacje dotyczące tego podatku budzą u podatników wiele wątpliwości.

 

Podatnicy mają ograniczony czas na zrozumienie i skuteczne rozliczenie tego podatku za rok 2023. Ze statystyk dotyczących liczby podmiotów płacących ten podatek wynika, że wielu podatników może nawet nie być świadomych istnienia takiego obowiązku.

Podatek ten jest rozliczany jednorazowo w ciągu roku wraz z rocznym zeznaniem CIT. Oznacza to, że podatnicy, których rok podatkowy jest równy rokowi kalendarzowemu, mają czas do 1 kwietnia br. na jego ewentualną zapłatę za rok 2023.

Co istotne, od zeszłego roku przepisy ustawy o CIT nałożyły na polskich podatników ciężar dowodu w zakresie wykazania, że nie zaistniały przesłanki do opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów.

Zważywszy na to warto się zastanowić się, jakie kroki należy podjąć.

 

*****

#WIĘCEJ na stronie dziennika Rzeczpospolita w artykule Bartosza DoroszukaSebastiana Serowika >
https://www.rp.pl/biznes/art39814791-kiedy-przerzucone-dochody-nalezy-opodatkowac.