Najem instytucjonalny. Inwestycje PRS a podatek od nieruchomości

 

W Polsce branża PRS, czyli sektor najmu instytucjonalnego, jest w dopiero w początkowej fazie rozwoju, ale dynamicznie się rozwija ze względu na strukturalny brak mieszkań na wynajem. W związku z tym, że rynek jest młody, praktyka działania i podejście do rozliczeń podatkowych inwestorów i instytucji za nie odpowiedzialnych dopiero się kształtują.

 

Na pytania związane z prawidłowym rozliczeniem podatku od nieruchomości w inwestycjach PRS odpowiadają eksperci podatkowi MDDP: Rafał KranŁukasz Szatkowski.

  1. Czy powinniśmy opłacać podatek od nieruchomości od instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku z mieszkaniami na wynajem? Powstała ona już po oddaniu budynku do użytku.
  2. W grudniu 2023 r. otrzymaliśmy warunkowe pozwolenie na użytkowanie z uwagi na problem z podjazdem. Wykonawca skończył poprawki podjazdu w styczniu 2024 r. i w tym samym miesiącu nadzór budowlany został zawiadomiony o spełnieniu nałożonego warunku. Od kiedy powinniśmy płacić podatek od nieruchomości za nasz budynek?
  3. W niewynajętym jeszcze lokalu usługowym, zlokalizowanym na parterze naszej inwestycji, swoje biuro urządził generalny wykonawca, który równolegle w okolicy prowadzi inną budowę. Ponieważ jest to spółka należąca do naszej grupy kapitałowej, to do czasu znalezienia najemcy zgodziliśmy się na dalsze użytkowanie przez nią tego lokalu, przy czym nie pobieramy za to czynszu. Użytkownik ponosi natomiast koszt zużywanych mediów. Czy dla tego lokalu możemy nadal stosować niższą stawkę podatku od nieruchomości?
  4. Czy zgłoszenie do opodatkowania powierzchni użytkowej budynku, wynikającej z inwentaryzacji powykonawczej z pominięciem powierzchni klatek schodowych i szybów windowych, jest poprawne?
  5. Spółka ma budynek mieszkalny z lokalami na wynajem (PRS). W 2022 r. otrzymaliśmy pismo z urzędu miasta wzywające do złożenia korekt deklaracji dotyczących podatku od nie ruchomości. Spółka wcześniej stosowała stawkę dla budynków mieszkalnych. W piśmie wskazano, że właściwa jest stawka dla działalności gospodarczej (30 razy wyższa). Z orzeczeń sądowych wynikało, że urząd ma rację, dlatego złożyliśmy korekty i zapłaciliśmy zaległości z odsetkami. Obecnie czytamy, że zmieniło się orzecznictwo. Czy to prawda i czy możemy jeszcze zmienić nasze rozliczenia?
  6. Jakie jest podejście organów podatkowych do wniosków o stwierdzenie nadpłaty, które są składane w związku ze zmianą orzecznictwa?
  7. Jakie podejście mają fiskus i sądy administracyjne w sprawie stawki podatku od nieruchomości właściwej dla prywatnych domów studenckich?
  8. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 4 lipca 2023 r., sygn. akt SK 14/21, uznał, że obecna definicja budowli jest niekonstytucyjna, lecz ma utracić moc obowiązującą dopiero na początku przyszłego roku. Co wiemy o nowej definicji budowli? Kiedy można się spodziewać konkretnych rozwiązań?

 

***

#WIĘCEJ na stronie Dziennika Gazety Prawnej >
https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/9498394,najem-instytucjonalny-inwestycje-prs-a-podatek-od-nieruchomosci.html.