Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów i osób zajmujących się finansami spółek. O co pytają na szkoleniach?

Przepisy podatkowe i karne skarbowe przewidują odrębne podstawy odpowiedzialności członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek. Należy jednak pamiętać, że konsekwencje poniesienia odpowiedzialności zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku mogą być daleko idące.

Członkowie zarządów mogą ponosić odpowiedzialność za długi podatkowe spółek, które reprezentują. Tym samym, jeśli w czasie wypełniania przez nich zadań członka zarządu doszło do zaniżenia podatku, a egzekucja wobec spółki okaże się nieskuteczna, organy podatkowe mogą wydać decyzję o konieczności zapłaty tej zaległości właśnie przez członka zarządu. Warto w tym miejscu podkreślić, że stanowisko organów podatkowych i sądów w odniesieniu do tych przepisów jest restrykcyjne i trudno jest wykazać przesłanki wykluczające poniesienie tej odpowiedzialności.

Z kolei osoby zajmujące się finansami firmy (w tym także członkowie zarządu) muszą liczyć się z ryzykiem poniesienia dodatkowej odpowiedzialności karnej skarbowej (osobistej), która odnosi się do nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych. Również w tym przypadku coraz trudniejsze jest ograniczenie ryzyka poniesienia tej odpowiedzialności np. w związku ze zmianami w zakresie czynnego żalu.

Kiedy i w jakim zakresie osoby fizyczne mogą odpowiadać za długi podatkowe spółki?

Jak ograniczyć ryzyko poniesienia odpowiedzialności karnej skarbowej?

Na powyższe pytania odpowiadają nasi eksperci – Jakub Warnieło, menedżer, doradca podatkowy oraz Karolina Piętka, konsultant – na stronie Dziennik Gazeta Prawna:

https://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/8678984,odpowiedzialnosc-podatkowa-i-karna-skarbowa-czlonkow-zarzadow-i-osob-zajmujacych-sie-finansami-spolek.html.

___

#WIĘCEJ na szkoleniu pt. „Odpowiedzialność podatkowa i karna skarbowa członków zarządów oraz osób zajmujących się finansami spółek”:

https://www.mddp.pl/odpowiedzialnosc-podatkowa-i-karna-skarbowa-czlonkow-zarzadow-oraz-osob-zajmujacych-sie-finansami-spolek-2/.