Wejście w życie nowych zasad poboru podatku u źródła zostało rozłożone na dwa etapy, z tego względu data związana z etapem drugim została ponownie przesunięta.

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują m.in. przepisy w zakresie należytej staranności. Zmieniona zostaje definicja rzeczywistego właściciela należności. Istotne dla zastosowania niższej niż podstawowa stawki podatku u źródła oraz zwolnienia lub wyłączenia z obowiązku poboru podatku u źródła.

Od 1 stycznia 2021 roku, w przypadku wszystkich wypłat podlegających podatkowi u źródła na rzecz danego kontrahenta, które przekroczą 2 mln zł rocznie, płatnicy zobowiązani będą, co do zasady, pobrać podatek u źródła wg ustawowej stawki. Podatnik (lub płatnik, jeżeli poniósł koszt podatku) będzie mógł się ubiegać o zwrot podatku u źródła w specjalnej procedurze. Alternatywnie, płatnik będzie mógł zastosować niższą niż podstawowa stawkę podatku u źródła. A także zwolnienie lub wyłączenie z obowiązku poboru podatku u źródła. Pod dodatkowym warunkiem złożenia specjalnego oświadczenia lub jeżeli wydana zostanie opinia polskiego organu podatkowego o zastosowaniu zwolnienia z podatku u źródła.

Wskazane wyżej daty graniczne będą obowiązywać bez względu na rok podatkowy płatnika lub odbiorcy należności (podatnika).

Przepisy dotyczące płatności powyżej 2 mln zł rocznie w podatku CIT pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Odraczano je już trzykrotnie (najpierw do 1 lipca 2019 r., później do 1 stycznia 2020 r., a później jeszcze do 1 lipca 2020 r.). Obecne odroczenie jest więc już czwartym z kolei.

Warto odnotować, że wejście w życie analogicznych przepisów w podatku PIT jest i było odraczane równoległe z przepisami CIT. Wyjątkiem jest okres 1 lipca 2019 r. – 30 grudnia 2019 r., gdzie wyłącznie w PIT obowiązywały przepisy dotyczące płatności powyżej 2 mln zł rocznie.

Przypominamy, że do niektórych kategorii płatności, np. na rzecz organizacji międzynarodowych, z tytułu praw do użytkowania środka transportu albo urządzenia przemysłowego lub handlowego, bezterminowo nie stosuje się przepisów dotyczących wypłat powyżej 2 mln zł rocznie. Oczywiście, pod warunkiem, że z państwem rezydencji kontrahenta Polska posiada obowiązującą umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania z klauzulą wymiany informacji podatkowych oraz przepisami regulującymi opodatkowanie dywidend/odsetek/należności licencyjnych.

Więcej na temat podatku u źródła i o tym jak MDDP może pomóc – mddp.pl/podatek-u-zrodla-wht/

Po więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

Monika Dziedzic, e-mai: Monika.Dziedzic@mddp.pl tel. + 48 22 322 68 89

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz