Przewodnik po cenach transferowych

Trwa proces uszczelniania systemu podatkowego. W poszczególnych jurysdykcjach wprowadza się kolejne zmiany w przepisach podatkowych wynikające z decyzji instytucji międzynarodowych i organów krajowych. Uwaga organów skarbowych nadal skupia się na cenach transferowych, a wiele kontroli podatkowych podmiotów powiązanych koncentruje się na kwestiach z tej dziedziny.

Konsekwencją wprowadzenia nowych przepisów jest obowiązek przekazywania organom podatkowym wielu bardzo szczegółowych informacji o spółce, a także transakcjach z podmiotami powiązanymi, w tym w szczególności wyników analiz porównawczych oraz wyniku podatnika osiągniętego w wyniku transakcji. Dodatkowo wypełnienie tych obowiązków wiąże się z dużym obciążeniem administracyjnym dla firm, których zespoły księgowo-finansowe borykają się z licznymi obowiązkami sprawozdawczymi w zakresie cen transferowych oraz koniecznością rozwoju specjalistycznej wiedzy z zakresu cen transferowych.

W celu udzielenia pomocy naszym klientom – zwłaszcza tym, którzy prowadzą działalność w ramach międzynarodowych grup kapitałowych – przygotowaliśmy trzecią edycję „Przewodnika po cenach transferowych”, który powstał we współpracy z wiodącymi europejskimi firmami doradczymi. Skoncentrowaliśmy się na jurysdykcjach, które są zlokalizowane głównie w Europie Środkowo-Wschodniej i zebraliśmy nie tylko najważniejsze informacje na temat przepisów w zakresie cen transferowych obowiązujących w danej jurysdykcji, ale także zestaw praktycznych informacji, które dla wielu z Państwa mogą okazać się przydatne w walce z nowymi wyzwaniami podczas przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

 

Pobierz

Zobacz #WIĘCEJ naszych publikacji!

Zobacz #WIĘCEJ