Termin na zaraportowanie CBAM upływa już 31 stycznia!

Do 31 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy muszą złożyć pierwszy raport dot. CBAM (Granicznego Podatku Węglowego).

Każdy importer, który dokonał przywozu towarów objętych CBAM* do UE, powinien przekazać Komisji Europejskiej kwartalne sprawozdanie zawierające informacje o przywiezionych towarach.

Sprawozdanie CBAM musi zawierać m.in.:

  • całkowitą ilość każdego rodzaju towarów określoną dla każdej instalacji wytwarzającej towary w państwie pochodzenia i wyrażoną w odpowiednich jednostkach;
  • rzeczywisty całkowity poziom emisji wbudowanych obliczony zgodnie z metodą określoną w regulacjach dot. CBAM.

W materiale dostępnym pod linkiem przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące nowego mechanizmu CBAM.

Oferujemy doradztwo w zakresie obowiązków związanych z CBAM, w tym identyfikację towarów podlegających CBAM, wsparcie w przygotowaniu raportów kwartalnych i komunikacji z dostawcami oraz organami celnymi.

Jeżeli potrzebują Państwo jakiegokolwiek wsparcia w zakresie wypełnienia obowiązków związanych z nowym podatkiem węglowym, prosimy o kontakt z ekspertami:

Agnieszka Kisielewskaagnieszka.kisielewska@mddp.pl+48 600 097 363
Magdalena Wiszniewskamagdalena.wiszniewska@mddp.pl+48 503 974 398

 

*Towary objęte podatkiem granicznym węglowym znajdują się w Załączniku 1 do Rozporządzenia. Są to:

  • cement (wybrane produkty z działu CN 25);
  • energia elektryczna (CN 2716 00 00);
  • nawozy (m.in. kody należące do pozycji CN 2808, 2814, 2834, 3102, 3105 z wyjątkiem CN 3105 60 00);
  • towary w przemyśle hutniczym, np. żelazo i stal, rury z żeliwa i stali (wybrane produkty z działu CN 72 i 73);
  • aluminium (wybrane produkty z działu CN 76).

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.