Ulga abolicyjna w 2021 r. – niekorzystne zmiany dla podatników PIT

Najnowsza nowelizacja ustawy o PIT z dnia 28 listopada 2020 r., ogranicza ulgę abolicyjną.

 

  1. Czym jest ulga abolicyjna?

Polscy rezydencji podatkowi, którzy uzyskują dochody za pracę wykonywaną za granicą, co do zasady, rozliczają te dochody w Polsce na podstawie jednej z poniższych metod unikania podwójnego opodatkowania:

  • metoda wyłączenia z progresją – zwolnienie zagranicznego dochodu z opodatkowania w Polsce; dochody zagraniczne są brane pod uwagę do ustalenia tzw. efektywnej stawki podatkowej, stosowanej do dochodów podlegających opodatkowaniu w Polsce przy czym dochód z zagranicy nie podlega ponownie opodatkowaniu w Polsce,
  • metoda proporcjonalnego odliczenia (metoda kredytu podatkowego) – opodatkowanie dochodów zagranicznych w Polsce i możliwość proporcjonalnego odliczenia jedynie zagranicznego podatku od podatku ustalonego od łącznych dochodów. Metoda ta jest powszechnie uważana za mniej korzystną dla podatników.

Ulga abolicyjna, wprowadzona kilkanaście lat temu, miała na celu zrównanie sytuacji podatkowej podatników, uzyskujących dochody w krajach z niekorzystną metodą unikania opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenie), z sytuacją podatników, którzy osiągają dochody w krajach z korzystną metodą wyłączenia z progresją.

W rozliczeniach PIT za 2020 r. z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący z zagranicy dochody ze stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych (z określonymi wyłączeniami).

 

  1. Co zmieni się od 2021 r.

Podatnik uzyskujący ww. dochody w krajach z tzw. niekorzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania w zeznaniu podatkowym za 2021 r. będzie uprawniony do odliczenia maksymalnie 1360 zł w ramach ulgi abolicyjnej.

Ulga abolicyjna będzie przysługiwała bez limitu jedynie gdy dochód będzie osiągany z tytułu pracy lub usług wykonywanych poza terytorium lądowym państw.

 

  1. Co oznacza w praktyce ograniczenie ulgi abolicyjnej

Jeżeli dochody za pracę będą osiągane z państwem, z którym umowa przewiduje zastosowanie metody kredytu podatkowego bądź brak jest zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, od momentu ograniczenia ulgi abolicyjnej:

  • dochody osiągane za pracę w tych państwach będą podlegały opodatkowaniu w Polsce,
  • podatnik będzie zobowiązany dopłacić różnicę pomiędzy podatkiem wyliczonym w Polsce a kwotą podatku zapłaconego za granicą, po uwzględnieniu maksymalnie 1360 zł ulgi abolicyjnej.

Wskutek przystąpienia przez Polskę do  Konwencji MLI, coraz więcej umów o unikania  podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę, będzie przewidywało metodę kredytu podatkowego zamiast metody wyłączenia z progresją. Niekorzystne skutki ograniczenia ulgi abolicyjnej będą dotyczyły polskich rezydentów podatkowych uzyskujących dochody m.in. z następujących państw:

·        Austria ·        Norwegia ·        Arabia Saudyjska
·        Belgia ·        Portugalia ·        Indie
·        Dania ·        Rosja ·        Izrael
·        Finlandia

·        Holandia

·        Słowacja

·        Słowenia

·        Japonia

·        Kanada

·        Irlandia ·        Wielka Brytania ·        Korea Południowa
·        Litwa   ·        Stany Zjednoczone
     

 

 

*****

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Anna Misiak                           Anna.Misiak@mddp.pl                          tel. +48 22 322 68 88

Rafał Sidorowicz                    Rafal.Sidorowicz@mddp.pl                   tel. +48 22 322 68 88

 

Pobierz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz