VAT - nadal wiele niepewności wokół koncepcji stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

7 maja br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał kolejny wyrok (sygn. C-547/18) w sprawie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT (Fixed Establishment; dalej również: SM). Temat jest wart uwagi, gdyż dotyczy polskiej sprawy – spółki Dong Yang Electronics Sp. z o.o. świadczącej usługi montażu podzespołów na materiale powierzonym jej przez kontrahenta koreańskiego (LG Korea). Fizycznie jednak, towary do Dong Yang Electronics dostarczała oraz odbierała po przetworzeniu LG Display Polska sp. z o.o. (spółka zależna LG Korea), która zajmowała się składowaniem i logistyką gotowych produktów na rzecz LG Korea. W ocenie organów podatkowych, Dong Yang Electronics, która wykonywała usługi na rzecz spółki koreańskiej  powinna wystawić faktury naliczając polski VAT, ze względu na to, że w ocenie organów ta struktura działalności sprawiła, że LG Display Polska stanowiła  stałe miejsce prowadzenia działalności LG Korea.

Sprawa trafiła do sądu, który zadał TSUE dwa pytania prejudycjalne:

● Czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej na terytorium Polski, można wywieść istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce?

● Czy podmiot trzeci zobowiązany jest do analizy stosunków umownych pomiędzy spółką z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej a spółką zależną, w celu ustalenia, czy istnieje stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce przez tę pierwszą spółkę?

Co prawda, Trybunał udzielił pozytywnych dla podatników przeczących odpowiedzi na tak przedstawione pytania, jednak sprawa w dalszym ciągu nie jest w pełni wyjaśniona.

TSUE wskazał bowiem,  że spółka zależna  może tworzyć stałe miejsce prowadzenia działalności spółki-matki.

W dalszym ciągu istotna jest więc analiza wszystkich przesłanek wskazujących na istnienie stałego miejsca prowadzenia działalności dla celów VAT.

Kwestia ta jest o tyle istotna, gdyż ustalenie istnienia SM w Polsce często oznacza zobowiązanie polskiego dostawcy do zmiany zasad opodatkowania jego świadczeń, zazwyczaj z czynności niepodlegających opodatkowaniem w Polsce na opodatkowane polskim VAT (zwykle stawką 23%). W konsekwencji może to oznaczać zaległość podatkową, konieczność  zapłaty odsetek a nawet sankcji w VAT (która może sięgać nawet 30%).

Powyższe obrazuje więc, jak wiele zależy od prawidłowego zidentyfikowania istnienia w Polsce SM.

Oczywiście pojawia się pytanie, czy dotychczas nam znane agresywne podejście kontrolujących może ulec zmianie po sygnalizowanym wyroku. Bez wątpienia na to liczą podatnicy, zarówno z siedzibą w Polsce jak również podmioty zagraniczne prowadzące tutaj swoją działalność.

Naszym zdaniem wyrok TSUE ws stałego miejsca prowadzenia gospodarczej bez wątpienia jest krokiem w dobrym kierunku i daje podatnikom dodatkowy argument w walce z kontrolującymi, którzy starają się forsować agresywne podejście do koncepcji SM w Polsce. Wyrok ten może również wpłynąć na zracjonalizowanie praktyki podatkowej.

Sprawa jest jednak poważna bowiem bez wątpienia podejście wyznaczone przez TSUE nie przekłada się automatycznie na bezpieczeństwo podatkowe polskich podatników oraz podmiotów zagranicznych działających w Polsce.  Nadal kwestia ta wymaga dokładnej analizy, planowania procesów i ewentualnych działań prewencyjnych po stronie podatników. Jednocześnie wszelkie aktualne oraz potencjalne spory w tym zakresie powinny być starannie prowadzone, gdyż kwestia SM w VAT może również mieć wpływ na inne sfery działalności podatników, w szczególności kwestię zidentyfikowania istnienia również w Polsce zakładu podmiotu zagranicznego na gruncie podatku dochodowego.

JAK MOŻEMY POMÓC?

W związku z powyższych, chętnie podzielimy się z Państwem naszym doświadczeniem oraz jesteśmy gotowi Państwa wesprzeć w szczególności poprzez:

  • analizę prowadzonej działalności pod kątem spełnienia kryteriów istnienia SM w Polsce, w tym istniejących zasobów oraz infrastruktury i celu, dla którego są wykorzystywane
  • przygotowanie tzw. “defence file”, którego zadaniem jest przedstawienie przed kontrolującymi argumentów wskazujących na prawidłowość przyjętego sposobu rozliczenia transakcji dla celów VAT
  • symulację finansową obrazująca potencjalne skutki kwotowe przyjętego sposobu rozliczeń wynikających z utworzenia SM w Polsce
  • weryfikację indywidualnych interpretacji podatkowych pod kątem tego, czy wystarczająco zabezpieczają przyjęty sposób rozliczeń w świetle aktualnego podejścia kontrolujących oraz przyjętego w praktyce sposobu działania przedsiębiorstwa
  • przygotowanie wniosków o interpretacje podatkowe dotyczące prawidłowości stosowanego sposobu rozliczeń
  • wsparcie oraz reprezentowanie przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, opracowanie optymalnej linii obrony
  • modyfikację modelu działania –  wsparcie w zakresie opracowania lub wdrażania nowych modeli biznesowych / struktur optymalnych z punktu zabezpieczenia potencjalnych ryzyk podatkowych.

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z:

Tomasz Michalik                      tomasz.michalik@mddp.pl                                   tel. +48 22 322 68 88

Janina Fornalik                        janina.fornalik@mddp.pl                                     tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Pliki do pobrania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz