WEBINAR - Nowy formularz TP-R

Już za 4 miesiące podatnicy będą zobowiązani do złożenia do KAS nowego raportu, tj. formularza TP-R (informacja o cenach transferowych). Formularz TP-R, w przeciwieństwie do wcześniejszego sprawozdania CIT-TP, będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu bardzo szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika, a także transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym przede wszystkim wyników analiz porównawczych i wyniku podatnika zrealizowanego na transakcji.

Na pewno pracy nad TP-R nie ułatwi  obecna sytuacja związana z pandemią COVID-19, która będzie miała niewątpliwy wpływ na rozliczenia realizowane w ramach grup kapitałowych.

W programie spotkania
  1. Część dotycząca TPR:
  • omówienie kategorii informacji, jakie będą raportowane w TP-R i problemów, jakie mogą się pojawić w praktyce
  • przedstawienie aplikacji Smart.TP-R, w tym wypełnienie przykładowego TP-R za pomocą aplikacji
  • porównanie aplikacji oraz przedstawienie głównych zalet Smart.TP-R względem interaktywnego PDF, udostępnionego przez Ministerstwo Finansów
  1. Część dotycząca pandemii COVID-19:
  • wpływ pandemii i potencjalnego kryzysu na funkcjonowanie i rentowność polskich podmiotów, w tym na obecne modele współpracy wewnątrzgrupowej
  • wpływ pandemii i potencjalnego kryzysu na transakcje finansowe
Prelegenci

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych spotkaniach zapraszamy do zapisu na nasz newsletter:

Zapisz się na Newsletter