Według fiskusa i WSA w Lublinie odbiorca należności musi faktycznie płacić podatek w kraju swojej rezydencji

Zagadnienie braku „efektywnego opodatkowania” podmiotu zagranicznego pojawiło się w praktyce organów podatkowych i sądów stosunkowo niedawno. Budzi ono duże wątpliwości i stanowi – niezależną od kryterium rzeczywistego właściciela – podstawę do kwestionowania prawa do stosowania zwolnień z podatku u źródła, które przysługują tym podmiotom na gruncie ustawy o CIT w odniesieniu m.in. do odsetek od pożyczek i dywidend.

Opublikowany 25 września 2023 r. projekt objaśnień podatkowych, który dotyczy podatku u źródła, choć w przeważającej części odnosi się do zagadnienia rzeczywistego właściciela (beneficial owner), porusza także kwestię efektywnego opodatkowania odbiorcy.

Projekt w znacznej mierze prezentuje profiskalną wykładnię przepisów, pomija istniejące wątpliwości i spory interpretacyjne oraz odwołuje się do niejasnych znaczeniowo pojęć. W efekcie dokument ten – w obecnym brzmieniu – może utrudnić stosowanie przepisów dotyczących WHT.

#WIĘCEJ w artykule Sebastiana SerowikaKamila Kruka na stronie Dziennik Gazeta Prawna >

https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59276,20-listopada-2023/76927,Podatki-i-Ksiegowosc/887222,Wedlug-fiskusa-i-WSA-w-Lublinie-odbiorca-naleznosci-musi-faktycznie-placic-podatek-w-kraju-swojej-rezydencji.html.

***

Zapraszamy także na stronę rozwiązań MDDP dla biznesu: „Podatek u źródła (WHT)” >

https://www.mddp.pl/podatek-u-zrodla-wht/.