umowa brexitowa

Długotrwałe negocjacje pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską, dotyczące kształtu umowy Brexitowej, zakończyło historyczne głosowanie Parlamentu Europejskiego w środę 29 stycznia 2020 r. Europarlamentarzyści zatwierdzili porozumienie, w związku z tym 31 stycznia br. jest ostatnim dniem członkostwa Wielkiej Brytanii w UE, a od 1 lutego br. obowiązywać zacznie Umowa o wystąpieniu i związany z nią okres przejściowy w relacjach UE-Zjednoczone Królestwo.

Pomiędzy 1 lutego a 31 grudnia nie nastąpią zmiany w zakresie handlu pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. Jedenastomiesięczny okres przejściowy powinien zostać przeznaczony na wypracowanie Umowy o Wolnym Handlu (UWH) pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. Do 1 stycznia 2021r. obie strony będą miały czas na:

 • Przyjęcie wytycznych negocjacyjnych;
 • Przeprowadzenie negocjacji;
 • Podpisanie umowy i jej wejście w życie.

Komisja Europejska zamierza w przyszłości utrzymać ścisłą współpracę z Wielka Brytanią. Niemniej jednak współpraca na obecnym poziomie nie będzie możliwa z powodu różnic pomiędzy działaniem Umowy o Wolnym Handlu i Wspólnego Rynku. Materiały przygotowawcze wydane przez Komisję Europejską odnośnie przyszłych relacji pomiędzy UE a Wielka Brytanią wskazują przykładowo na objęcie zakresem UWH następujących obszarów:

 • Strefa wolnego handlu: brak ceł i kontyngentów we wszystkich sektorach handlu;
 • Dostęp do wód i podział kwot dla rybołówstwa w kontekście partnerstwa gospodarczego;
 • Zabronienie zakazywania lub nieuzasadnionego ograniczania handlu;
 • Zabronienie ustanawiania ceł i podatków od wywozu;
 • Odpowiednie preferencyjne reguły pochodzenia oparte na standardowych zasadach ogólnych umów o wolnym handlu z Unią Europejską;
 • Środki służące zwalczaniu nadużyć finansowych poprzez korektę błędów celnych i przyjęcie odpowiednich środków zapobiegawczych służących odzyskaniu środków finansowych, również w przypadku braku współpracy administracyjnej;
 • Środki służące ochronie handlu.

Negocjacje będą dotyczyć obszarów handlu takich jak:

 • Handel w zakresie usług i inwestycji;
 • Współpraca i zachowanie równowagi w usługach finansowych;
 • Handel elektroniczny;
 • Własność intelektualna;
 • Zamówienia publiczne;
 • Przepływy kapitału oraz płatności.

Sposób wymiany handlowej pomiędzy UE a Wielką Brytanią zmieni się dopiero od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy po obydwu stronach Kanału La Manche powinni przygotować się do dokonywania zgłoszeń celnych. Zmiany oznaczają również potrzebę uzyskania numeru EORI GB przez podmioty, które będą dokonywać eksportu lub importu z Wielkiej Brytanii.

Negocjacje UWH oraz jej ratyfikacja to skomplikowany proces o dużym znaczeniu politycznym. Pamiętając o krótkim terminie okresu negocjacyjnego (jedynie 11 miesięcy), nie można wykluczyć scenariusza, w którym Umowa o Wolnym Handlu nie zostanie przyjęta przed 1 stycznia 2021 r. W przypadku tzw. „cliff edge” od 1 stycznia 2021 r. WB będzie mieć status państwa trzeciego z brakiem preferencyjnego traktowania ze strony UE.

Jednym z celów planowanych negocjacji odnośnie kształtu UWH jest wzięcie pod uwagę opinii poszczególnych Państw Członkowskich i zapewnienie wszystkim interesariuszom możliwości obserwacji procesu legislacyjnego oraz wypowiedzenia się na temat kształtowanej umowy. W związku z tym powinniśmy w najbliższym czasie oczekiwać uruchomienia platformy umożliwiającej publiczne konsultacje, zapewniającej Państwom Członkowskim oraz obywatelom UE szansę wypowiedzenia się w zakresie projektowanej umowy.

Pliki do pobrania

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami, lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

+48 22 322 68 88

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz