Wyrok TSUE: kradzież prądu ukarana i opodatkowana

Nielegalny pobór prądu podlega VAT tak samo, jak zwykłe dostawy. Wyrok TSUE w tej sprawie może jednak dotyczyć nie tylko rynku elektryczności.

W wydanym 27 kwietnia wyroku TSUE  zajmował się kwestią VAT od dostaw energii elektrycznej, którą odbiorca pobierał bez umowy z dostawcą. Gdy w końcu doszło do zawarcia umowy między belgijskim dystrybutorem energii Fluvius Antwerpen a odbiorcą, dystrybutor obciążył klienta m.in. opłatą sankcyjną oraz kosztami zużytej nielegalnie energii.

Spór dotyczył tego, czy od takich należności trzeba odprowadzać VAT.

___

#WIĘCEJ w artykule Marka Przybylskiego, doradcy podatkowego w MDDP, na blogu:

https://www.mddp.pl/nielegalny-pobor-paliw-lub-energii-a-vat/.

#WIĘCEJ w artykule w dzienniku Rzeczpospolita:  

https://www.rp.pl/podatki/art38420031-wyrok-tsue-kradziez-pradu-ukarana-i-opodatkowana.