Zniesienie stanu epidemii

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Jednocześnie opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające stan zagrożenia epidemicznego. Co się zmieni w rozliczeniach
i obowiązkach podatkowych?

Co się zmienia już teraz?

Podatek od przychodów z budynków

Zwolnienie z obowiązku uiszczania podatku od przychodów z budynków w trakcie obowiązywania stanu pandemii obowiązuje jedynie do końca maja 2022 r.

Od czerwca 2022 r. podatek wraca na normalnych zasadach.

Szerzej na ten temat pisaliśmy w ostatnim tax alercie przygotowanym przez naszych ekspertów „Podatek od przychodów z budynków wraca od czerwca 2022 roku”.

Preferencje podatkowe związane z przeciwdziałaniem COVID-19

Zniesienie określonych preferencji podatkowych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19:

 • tylko do końca maja 2022 r. dla podatników CIT, a dla podatników PIT do końca grudnia 2022 r. obowiązuje preferencja dotycząca IP BOX i Ulgi B+R;
 • od początku czerwca 2022 r. zniesiona będzie możliwość odliczania darowizn na cele przeciwdziałania COVID oraz możliwość dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od ŚT nabytego w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • od 16 maja 2022 r. brak możliwości stosowania stawki 0% VAT w odniesieniu do wybranych darowizn (m.in. towary medyczne związane z zapobieganiem epidemii).

Co się zmienia od nowego roku:

 • ulga na złe długi;
 • limity zwolnień w PIT dotyczące zapomóg czy dopłat.

Co pozostaje nadal zmienione regulacjami anty-COVID

 • Certyfikat rezydencji – możliwość posługiwania się certyfikat rezydencji o nieokreślonym okresie ważności lub certyfikatem podatnika za 2019 r., jeżeli płatnik posiada oświadczenie podatnika, że dane zawarte w certyfikacie są aktualne;
 • Zawieszenie terminów raportowania MDR schematów tzw. krajowych;
 • Biała lista podatników w VAT – nadal obowiązuje wydłużony 14 dniowy termin na zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza tzw. białej listy podatników VAT;
 • Wydłużony 6-miesięczny termin na wydanie interpretacji indywidualnej;
 • Brak opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych;
 • Uproszczenia w zakresie TP – zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekty TP. Wyłączenie warunku nieponiesienia straty przez podmiot powiązany w zakresie obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji TP w przypadku gdy jego przychody spadną o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w analogicznym okresie bezpośrednio poprzedzającym dany rok. Uproszczenie związane z zawężeniem kręgu osób upoważnionych do podpisania oświadczenia TP;
 • Możliwość przeprowadzania rozpraw zdalnych przed WSA i NSA oraz dodatkowa możliwość wyznaczania posiedzeń niejawnych.

***

Jeśli byliby Państwo zainteresowani rozmową w powyższych zakresie to zapraszamy do kontaktu z:

Bartoszem GłowackimBartosz.Glowacki@mddp.pl+48 603 980 382
Rafałem Kranem                     Rafal.Kran@mddp.pl+48 693 290 919
Gniewomirem ParzyjagłaGniewomir.Parzyjagla@mddp.pl+48 664 718 736

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

***

Niniejszy Tax Alert nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego spółka akcyjna nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w komunikacie bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii doradców prawnych lub podatkowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz