Zwrot czy nadpłata – z jakiej procedury należy skorzystać w przypadku WHT?

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy dotyczące rozliczania podatku u źródła od wypłat za granicę w ramach tzw. systemu „pay and refund”.

Wspomniany system w określonych przypadkach przewiduje „odwrócony” model stosowania obniżonej stawki zryczałtowanego podatku dochodowego lub zwolnienia, poprzez potrącenie przez płatnika podatku według stawki podstawowej, a następnie złożenie wniosku o zwrot tego podatku, w trybie przewidzianym przez ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (lub fizycznych). 

Wniosek o zwrot podatku nie zawsze wydaje się właściwą procedurą, aby odzyskać podatek u źródła. W określonych sytuacjach powinna mieć zastosowanie klasyczna procedura zmierzająca do stwierdzenia i zwrotu nadpłaty, na podstawie ordynacji podatkowej.

#WIĘCEJ w artykule Bartosza Głowackiego w Dzienniku Gazecie Prawnej > https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/59328,15-stycznia-2024/77146,Podatki-i-Ksiegowosc/893824,Zwrot-czy-nadplata—z-jakiej-procedury-nalezy-skorzystac-w-przypadku-WHT.html.

***

Zapraszamy także na stronę rozwiązań MDDP dla biznesu: „Podatek u źródła (WHT)” >

https://www.mddp.pl/podatek-u-zrodla-wht/.