Przepisy się zmienią, ale problem zawieszenia biegu przedawnienia zostanie

Pomimo tego, że proponowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ordynacji podatkowej ma być korzystny dla podatników, to bez zmian pozostanie przepis wykorzystywany przez skarbówkę do zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

Według MF celem zmian jest uproszczenie procedur, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych oraz poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi. MF chce także doprecyzować przepisy, których stosowanie budzi wiele wątpliwości.

Jakub Warnieło, doradca podatkowy i szef zespołu postępowań podatkowych MDDP, zauważa, że w pierwotnych zapowiedziach MF wskazywano na potrzebę uchylenia art. 70 par. 6 pkt 1 ordynacji podatkowej. Zgodnie z przepisem wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe (i zawiadomienie o tym podatnika) prowadzi do zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. MF uzasadniało wcześniej, że uchylenie przepisu pozwoli rozwiązać problem instrumentalnego wszczynania przez organy postępowań karnych skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Brak zapowiadanych zmian w przedstawionym oficjalnie projekcie jednoznacznie świadczy o tym, że ministerstwo wcale nie chce rozwiązać tego problemu – zauważa ekspert.

*****

#WIĘCEJ w artykule na stronie prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/zawieszenie-biegu-terminu-przedawnienia,521853.html.

#WIĘCEJ o zmianach w ordynacji podatkowej:

https://www.mddp.pl/fiskus-sam-sobie-wstrzyma-przedawnienie/;

https://www.mddp.pl/interpretacje-podatkowe-wazne-piec-lat-i-drozsze/;

https://www.mddp.pl/mf-chce-skasowac-mnostwo-interpretacji-i-wziac-wieksze-pieniadze-za-wydanie-nowych/;

https://www.mddp.pl/przy-wydawaniu-interpretacji-fiskus-sam-zapyta-gus-o-klasyfikacje-uslugi/.