Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej będzie mógł sam wystąpić o opinię do innych urzędów „posiadających wiedzę o charakterze specjalistycznym”. Powyższe ma przyspieszyć wydanie interpretacji i zwiększyć wynikającą z nich ochronę. Jednak eksperci obawiają się, że skutek będzie odwrotny. Projektowane przepisy są nieprecyzyjne i dają fiskusowi duże pole do uznaniowości. Wspomniane zmiany przewiduje projekt nowelizacji ordynacji podatkowej, który Ministerstwo Finansów przekazało w tym tygodniu do konsultacji. Opinie można zgłaszać do końca sierpnia.

Część z nich dotyczyć będzie indywidualnych interpretacji podatkowych. W projekcie zaproponowano dodanie nowego art. 14ha. Zgodnie z nowym przepisem dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie mógł wystąpić do innego organu posiadającego wiedzę o charakterze specjalistycznym z wnioskiem o zajęcie stanowiska w zakresie zagadnienia wymagającego wyjaśnienia. Wyłączeni zostaną: naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej. Organ, do którego skierowany będzie wniosek, „zajmuje stanowisko w terminie 30 dni od dnia doręczenia wniosku o zajęcie stanowiska”.

Co istotne, raz wydana opinia innego organu będzie też wykorzystywana przy wydawaniu innych interpretacji indywidualnych dotyczących podobnego zagadnienia. W związku z tym eksperci mają szereg wątpliwości dotyczących tego, czy poprawi to praktykę wydawania interpretacji.

Jak zauważa Jakub Warnieło, doradca podatkowy, szef zespołu sporów podatkowych w MDDP:

W projekcie nowelizacji brak jest regulacji wskazujących na to, czy opinia innego organu posiadającego wiedzę o charakterze specjalistycznym będzie dla organu podatkowego wiążąca, czy też nie. Może zatem dojść do sytuacji, w których dyrektor KIS będzie wykorzystywać jedynie te opinie, które będą zgodne z przyjętą przez nich tezą, zaś inne opinie pozostaną w „szufladach” niewykorzystane.

*****

#WIĘCEJ w artykule na stronie prawo.pl:

https://www.prawo.pl/podatki/o-klasyfikacje-uslugi-dla-potrzeb-podatkowych-fiskus-zapyta-gus,521867.html.

#WIĘCEJ o zmianach w ordynacji podatkowej:

https://www.mddp.pl/fiskus-sam-sobie-wstrzyma-przedawnienie/;  

https://www.mddp.pl/interpretacje-podatkowe-wazne-piec-lat-i-drozsze/;

https://www.mddp.pl/mf-chce-skasowac-mnostwo-interpretacji-i-wziac-wieksze-pieniadze-za-wydanie-nowych/;

https://www.mddp.pl/przepisy-sie-zmienia-ale-problem-zawieszenia-biegu-przedawnienia-zostanie/.