4 nowych partnerów w MDDP

Od 1 lipca 2022 roku do grona partnerów firmy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy dołączyły 4 nowe osoby. W zespole VAT partnerem została – Magdalena Jaworska, w zespole Nieruchomości – Łukasz Kupień i Piotr Paśko, a w zespole Cen Transferowych – Agnieszka Krzyżaniak. To ważne wzmocnienie biznesowe MDDP i element szerokiej strategii rozwoju firmy.

Rola doradcy podatkowego wykracza dziś poza tradycyjne wsparcie przedsiębiorców. Jest on przede wszystkim zaufanym doradcą biznesowym, który nie tylko interpretuje zmieniające się przepisy, ale również wspiera klientów w realizacji ich strategicznych celów rynkowych.

Doradztwo MDDP koncentruje się na najważniejszych trendach biznesowych, które kształtują współczesną gospodarkę – transformacji cyfrowej, ESG, rewolucji na rynku pracy i globalizacji. Dlatego oprócz profesjonalnych usług podatkowych, firma wspiera przedsiębiorców w zakresie nowo kreujących się potrzeb biznesowych tj. opodatkowania gospodarki cyfrowej, zielonych podatków, dynamicznych zmian w zasadach zatrudnienia oraz sprostania wyzwaniom rozwojowym największych grup kapitałowych.

– Trendy te stwarzają wiele nowych możliwości, ale też wyzwań podatkowych dla naszych klientów. Dlatego cieszymy się, że nasi nowy partnerzy to eksperci, którzy rozumieją dynamikę tych procesów oraz efektywnie wspierają w nich naszych klientów. Jesteśmy przekonani, że dzięki swojej wiedzy i energii przyczynią się do dalszego rozwoju naszej firmy – mówi Tomasz Michalik, prezes w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Magdalena Jaworska jest doradcą podatkowym, radcą prawnym, ekspertem w zakresie podatku VAT, specjalizującym się w opodatkowaniu gospodarki cyfrowej. Doradza w szczególności polskim i zagranicznym firmom działającym w sektorze e-commerce. Ma szerokie doświadczenie w doradztwie dotyczącym dochowania należytej staranności w VAT. Prowadzi projekty mające na celu ograniczenie ryzyka w obszarze podatku od towarów i usług oraz odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu, w szczególności firm działających w branżach wrażliwych na wyłudzenia VAT. Doradza klientom rozpoczynającym działalność na rynkach zagranicznych oraz w Polsce przy strukturyzowaniu łańcuchów dostaw towarów i dokumentowaniu w obrocie międzynarodowym.  Reprezentuje przedsiębiorców w sporach z organami podatkowym, w tym przed sądami administracyjnymi. W 2021 roku wyróżniona tytułem “Highly Regarded” przyznawanym przez International Tax Review.

Agnieszka Krzyżaniak jest ekspertem w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze zarówno polskich, jak i międzynarodowych grup kapitałowych w złożonych projektach dotyczących reorganizacji i restrukturyzacji biznesowych oraz przygotowania i wdrażania polityk cen transferowych. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i implementacji oraz weryfikacji modeli rozliczeń wewnątrzgrupowych, a także w analizach restrukturyzacyjnych związanych z transferami reorganizacyjnymi w ramach grup kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem operacji transgranicznych. Zapewnia klientom wsparcie w negocjacjach z Krajową Administracją Skarbową w projektach dotyczących zawarcia uprzednich porozumień cenowych (APA). Przygotowuje analizy cen transferowych dla wszystkich możliwych typów transakcji wewnątrzgrupowych oraz opracowuje dokumentację cen transferowych, także w ramach wsparcia w toku kontroli podatkowych. Wspiera firmy międzynarodowe w wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych zgodnie ze specyfiką polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie cen transferowych.

Łukasz Kupień jest doradcą podatkowym i ekspertem w zakresie CIT oraz podatków międzynarodowych w branży nieruchomości. Łączy kompetencje podatkowe i finansowe kompleksowo wspierając polskie i zagraniczne spółki, grupy kapitałowe oraz fundusze private equity w transakcjach, due diligence, reorganizacjach oraz podatku u źródła. Doradzał przy tworzeniu struktur własnościowych i finansowych dla grup kapitałowych wchodzących na giełdę, emisjach i zabezpieczeniach obligacji na rynku Catalyst czy zbyciu akcji spółek oraz platform inwestycyjnych. Posiada doświadczenie w doradztwie dla deweloperów, platform logistycznych (magazynowych), właścicieli biurowców i centrów handlowych oraz transakcjach dotyczących gruntów. Doradza i jest pełnomocnikiem w kontrolach podatkowych dotyczących ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR) oraz podatku u źródła. W zakresie podatku u źródła kompleksowo weryfikuje uprawnienia klientów do zastosowania zwolnienia lub preferencji, występuje jako pełnomocnik w we wnioskach o opinię o stosowaniu preferencji oraz wnioskach o zwrot nadpłaty w podatku u źródła. Specjalizuje się w obowiązkach spółek nieruchomościowych oraz rozbieżnościach hybrydowych.

Piotr Paśko jest doradcą podatkowym i ekspertem specjalizującym się w krajowych oraz transgranicznych projektach restrukturyzacyjnych. Posiada szerokie doświadczenie transakcyjne związane z nabywaniem i zbywaniem budynków biurowych, magazynów, budynków mieszkaniowych (w tym PRS), domów studenckich, pojedynczych działek oraz całych banków ziemi itp., a także rozbudowanych portfeli aktywów nieruchomościowych i platform inwestycyjnych. Doradza polskim i zagranicznym spółkom i grupom kapitałowym, deweloperom, inwestorom (w tym funduszom private equity), jak również osobom fizycznym (HNWI), w szczególności w zakresie planowania sukcesyjnego. Wspiera także podmioty z branży energii odnawialnej – deweloperów oraz krajowych i zagranicznych inwestorów posiadających w Polsce farmy wiatrowe i fotowoltaiczne (PV). Posiada szerokie doświadczenie w zakresie projektów due diligence w różnych sektorach gospodarki – przede wszystkim nieruchomościowym, ale również energii odnawialnej, FMCG, retail i TMT. Doradza w związku z płatnościami transgranicznymi w grupach swoich klientów – realizuje przeglądy podatkowe m.in. dotyczące warunku rzeczywistego właściciela i rzeczywistej działalności gospodarczej, uzyskuje opinie o stosowaniu preferencji itp. Członek Urban Land Institute. W 2021 roku zdobywca tytułu “Highly Regarded” przyznawanego przez International Tax Review.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Opublikuj komentarz