Jakie podatki i składki od usług świadczonych zdalnie

ROZLICZENIA | Zasady opodatkowania pracy zdalnej obywateli Ukrainy zależą od ich rezydencji podatkowej.

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował liczne przemieszczenia pomiędzy granicami państw obywateli Ukrainy szukających możliwości na lepsze życie. Znaczna część z nich przeniosła się m.in. na terytorium naszego kraju. Z dnia na dzień obywatele Ukrainy znaleźli się w nowej rzeczywistości, w ramach nieznanego systemu podatkowego. W dzisiejszych czasach zdalne wykonywanie pracy lub świadczenie usług staje się codziennością. Jednak kwestia opodatkowania oraz oskładkowania tych aktywności nadal budzi wiele wątpliwości i niewątpliwie zasługuje na uwagę oraz szczegółowe omówienie.

Praca na rzecz ukraińskiej firmy

Co do zasady, w Polsce obowiązek obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy spoczywa na płatniku. Jednak w przypadku podatników osiągających dochody ze stosunku pracy z zagranicy bez pośrednictwa płatników obowiązki uregulowane zostały odmiennie. Osoby takie zobowiązane są samodzielnie wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Podatnik zobowiązany jest do wpłacenia zaliczek w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód był uzyskany, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Zaliczki miesięczne oblicza się, stosując do uzyskanego dochodu najniższą stawkę podatkową określoną w skali, tj. 12 proc. przez cały rok podatkowy. Osoba zatrudniona na podstawie zagranicznej umowy o pracę może jednak zdecydować się na zastosowanie wyższej stawki podatku. To rozwiązanie pozwala uniknąć dopłaty podatku na etapie składania rocznego zeznania podatkowego. Wiąże się jednak z otrzymywaniem niższego wynagrodzenia netto w ciągu roku.

Cały artykuł Karoliny Demskiej dostępny w Archiwum RP – link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności