Odliczenia mają swoje limity

PIT | Ulgi dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+ oraz dla pracujących seniorów – ważne dla osób z Ukrainy.

Ulgi mają jeden wspólny mianownik – limit. Kwota przychodów zwolnionych z PIT w ramach wszystkich czterech ulg nie może przekroczyć 85 528 zł w skali roku. Oznacza to, że podatnik, który wykorzystał limit w ramach jednej ulgi, nie skorzysta z kolejnych.

Ulga dla młodych

To zwolnienie podatkowe, które przysługuje podatnikowi do ukończenia 26. roku życia. Odnosi się tylko do określonych w ustawie o PIT przychodów: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego i z zasiłku macierzyńskiego. Limit przychodowy w kwocie 85 528 zł jest łączny dla wymienionych przychodów.

Ulga dla młodych, co do zasady, stosowana jest automatycznie przez płatnika. Aby z niej skorzystać podatnik nie musi składać płatnikowi żadnych wniosków/oświadczeń. Płatnik, rozpoczynając współpracę z nową osobą, pozyskuje od niej podstawowe dane (w tym datę urodzenia), które są wystarczające do zastosowania ulgi.

Specjalny wniosek podatnika jest natomiast konieczny w sytuacji, gdy chciałby on zrezygnować z przysługującego zwolnienia. Płatnik zobowiązany jest uwzględnić taki wniosek najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym go otrzymał i rozpocząć pobór zaliczek na PIT…

Cały artykuł Doriana Jabłońskiego dostępny w Archiwum RP- link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Jakie podatki i składki od usług świadczonych zdalnie
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności