Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować

PRAWO PRACY | Od rodzaju umowy zawartej z obywatelem Ukrainy zależą obowiązki zatrudniającego, także wobec fiskusa.

Obywatele Ukrainy mogą świadczyć w Polsce pracę na podstawie różnych umów. Ich skutkiem są jednak odmienne obowiązki osoby zatrudniającej cudzoziemca.

Umowa o pracę

Pierwszą możliwą podstawą zatrudnienia obywatela Ukrainy jest umowa o pracę uregulowana w kodeksie pracy. Na jej podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Decydując się na powierzenie pracy obywatelowi Ukrainy na podstawie umowy o pracę, pracodawca powinien zdawać sobie sprawę, że warunki zatrudnienia cudzoziemca nie mogą być mniej korzystne niż te, które są gwarantowane przez polskie przepisy prawa pracy (w tym m.in. w zakresie warunków wynagradzania i godzin nadliczbowych, udzielania urlopów czy sposobów rozwiązania umowy o pracę).

Cały artykuł Agata Kałwińska-Bęben dostępny w Archiwum RP- link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Jakie podatki i składki od usług świadczonych zdalnie
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności