Społeczna wrażliwość z
konsekwencjami w PIT

Pracodawcy oraz pracownicy angażują się w pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej, w tym ofiarom konfliktu zbrojnego w Ukrainie. W zależności od formuły wsparcia występują jednak istotne różnice w zakresie obowiązków podatkowych

ORGANIZACJA ZBIÓRKI W ZAKŁADZIE PRACY
Zasady dotyczące organizowania i przeprowadzania zbiórek publicznych uregulowane zostały w ustawie z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1672). Zgodnie z zasadą ogólną pracodawca nie jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia zbiórki publicznej, lecz nie wyklucza to możliwości zbierania przez niego funduszy. Zatrudniający może przeprowadzić zbiórkę w zakładzie pracy, jeżeli zostanie ona zorganizowana wyłącznie wśród jego pracowników. Wówczas taka zbiórka nie jest objęta rygorami dotyczącymi zbiórek publicznych. Pracodawca może zachęcić swoich pracowników do organizacji na własną rękę zbiórki środków pieniężnych i rzeczowych dla osób potrzebujących.
Przepisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych wskazują bowiem, że zbiórką publiczną nie jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w zakładzie pracy. Otrzymanie darowizny co do zasady nie podlega opodatkowaniu PIT, ponieważ przepisów ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180; dalej: ustawa o PIT) nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn. Oczywiście mówimy tu o sytuacji, gdy faktycznym tytułem do przekazania środków pieniężnych lub rzeczowych jest darowizna, a więc jest to świadczenie bezpłatne, niestanowiące jakiejkolwiek formy ukrytego wynagrodzenia za wykonaną pracę czy też świadczenia wzajemnego.

 

Cały artykuł Karoliny Demskiej dostępny na łamach Dziennika Gazety Prawnej

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować

Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem

Trzeba zadbać o formalności