9 nowych partnerów w MDDP

Od 1 stycznia 2024 roku do grona partnerów firmy MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy dołączyło aż 9 osób. W Zespole VAT partnerami zostali – Joanna Ryś-Bednarczyk i Paweł Goś, w Zespole Nieruchomości – Katarzyna Kozakowska i Rafał Kran, w Zespole Cen Transferowych – Marta Klepacz i Adrian Mroziewski, w Zespole Doradztwa Transakcyjnego – Bartosz Doroszuk, w Zespole Human Capital – Agnieszka Witkowska, a w Zespole BD, Marketingu i Komunikacji – Barbara Lenarcik.

Wzmocnienie zespołu o 9 nowych Partnerów w kluczowych obszarach działania firmy to element szerokiej strategii jej rozwoju, która opiera się na filarach współczesnej gospodarki: transformacji cyfrowej, zielonych rozwiązaniach i człowieku w sercu tych procesów.

Nowi Partnerzy poza swoimi podstawowymi specjalizacjami, będą rozwijać działalność MDDP na nowych polach: współpracy międzynarodowej, obecności w regionach oraz ekspertyzy w zakresie nowo kreujących się potrzeb biznesowych tj. opodatkowania gospodarki cyfrowej, zielonych podatków, dynamicznych zmian w zasadach zatrudnienia oraz wyzwań rozwojowych największych grup kapitałowych.

– Kierunki, w których zmienia się świat, a wraz z nim współczesny biznes wymagają szerokiego, wieloaspektowego spojrzenia na każdy z nich. Te niejednoznaczności stwarzają wiele nowych możliwości, ale też wyzwań dla naszych klientów, a także samych doradców podatkowych, których rola zdecydowanie wykracza poza interpretację zmieniających się przepisów. Rozumiejąc złożoność tematów, z którymi mierzy się dziś biznes, wspieramy klientów kompleksowym zakresem usług podatkowych, prawnych i księgowych w realizacji ich strategicznych celów rynkowych zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jest to możliwe dzięki codziennej i bieżącej współpracy MDDP z kancelarią prawną Osborne Clarke, ekspertami księgowymi MDDP Outsourcing oraz naszymi partnerami zagranicznymi z sieci ETL Global i innymi wiodącymi kancelariami i firmami doradczymi na świecie – mówi Tomasz Michalik, prezes MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy. – Nasi nowy partnerzy to doświadczeni eksperci, którzy doskonale rozumieją dynamikę tych procesów oraz efektywnie wspierają w nich naszych klientów.

Nowi Partnerzy MDDP

Bartosz Doroszuk jest doradcą podatkowym, ekspertem w zakresie doradztwa transakcyjnego oraz zagadnień z obszaru CIT. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach oraz aktywach. Wspomaga klientów na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego – począwszy od fazy przedinwestycyjnej obejmujących możliwe sposoby finansowania, poprzez wsparcie transakcyjne i doradztwo w zakresie integracji w ramach nowych struktur właścicielskich, kończąc na etapie wyjścia z inwestycji.

Paweł Goś jest doradcą podatkowym, ekspertem w zakresie podatku VAT, liderem zespołu nowych technologii w MDDP, który zapewnia kompleksowe wsparcie podatkowe dla dostawców rozwiązań w obszarze IT, podmiotów działających w branży e-commerce oraz wszelkiej działalności w przestrzeni cyfrowej. Specjalizuje się także w doradztwie zakresu bezpieczeństwa podatkowego, wspierając przedsiębiorców w przystępowaniu do Programu Współdziałania oraz reprezentowaniu podatników przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych.

Marta Klepacz jest ekspertem w zakresie cen transferowych. Wspiera firmy międzynarodowe w wypełnieniu obowiązków dokumentacyjnych zgodnie ze specyfiką polskich i międzynarodowych przepisów w zakresie cen transferowych. Specjalizuje się w złożonych projektach kalkulacji wynagrodzenia w transakcjach wewnątrzgrupowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa z perspektywy cen transferowych. Zajmuje się restrukturyzacjami działalności grup kapitałowych, przygotowaniem i wdrażaniem polityk cen transferowych oraz wspiera klientów podczas kontroli podatkowych. Jest członkinią grupy roboczej dotyczącej analiz porównawczych dla transakcji finansowych przy Forum Cen Transferowych. Otrzymała wyróżnienie jako wiodąca ekspertka w Polsce w kategorii cen transferowych w rankingu World Transfer Pricing i World Transfer Pricing Leaders 2024.

Katarzyna Kozakowska specjalizuje się w doradztwie podatkowym dla branży nieruchomości i budownictwa. Kompleksowo wspiera polskie i zagraniczne spółki, grupy kapitałowe, deweloperów oraz fundusze private equity w transakcjach (w tym tych największych na rynku), due diligence, reorganizacjach, rozliczaniu kontraktów długoterminowych i podatkowych aspektach finansowania działalności. Współpracuje m.in. z niemieckojęzycznymi klientami i rozwija German Desk. Wiodąca ekspertka w Polsce w kategorii General Corporate Tax w rankingu World Tax i World Tax Leaders 2024, 2023 i 2022 wydanym przez International Tax Review.

Rafał Kran jest doradcą podatkowym, ekspertem w obszarze podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego. Z powodzeniem reprezentował klientów w postępowaniach przed organami i sądami, odzyskując znaczne kwoty nadpłat. Specjalizuje się w rozliczeniach cost segregation inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych, OZE – tj. ustalania środków trwałych, ich wartości początkowych ii  amortyzacji. Wartość rozliczonych przez dział Rafała inwestycji liczona jest w miliardach euro. Doradza klientom z branży nieruchomości i OZE w zakresie bieżących rozliczeń podatkowych, w tym dotyczących fit-outów, cash contribution, podatku minimalnego od przychodów z budynków (prowadząc z pełną skutecznością postępowania zwrotowe). Rafał jest pełnomocnikiem w pierwszej sprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE dotyczącej podatku od nieruchomości (zwolnienie dla infrastruktury kolejowej). Rozwija praktykę Green Taxation, w tym aspekty dotyczące taksonomii ESG.  

Barbara Lenarcik pełni kluczową rolę w kształtowaniu strategii rozwoju firmy i efektywnej ekspansji zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Jest odpowiedzialna za identyfikację nowych możliwości biznesowych oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań, które zwiększają atrakcyjność oferty firmy. Swoje działania opiera na doświadczeniu w prowadzeniu długofalowych programów relacyjnych i sprzedażowych.  W swojej pracy koncentruje się na wzmacnianiu efektywności działań poprzez wdrażanie rozwiązań technologicznych do zarządzania relacjami z klientami i automatyzacji działań komunikacyjnych. Jest odpowiedzialna za budowanie partnerstw i współpracę z innymi podmiotami oraz wzmacnianie relacji z organizacjami zewnętrznymi. Wspiera programy wspierające przedsiębiorczość kobiet i promowania korzyści z różnorodności.

Adrian Mroziewski łączy wiedzę z zakresu cen transferowych z doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu aplikacji automatyzujących procesy podatkowe. Realizuje projekty z zakresu cen transferowych obejmujące opracowanie dokumentacji cen transferowych, przygotowanie analiz porównawczych oraz przygotowanie, a także wdrożenie zasad realizowania rozliczeń w ramach grup podmiotów powiązanych. Specjalizuje się w doradztwie dla podmiotów z branży OZE, zapewniając bezpieczeństwo w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych oraz ustalając rynkowy poziomu wynagrodzenia w zakresie transakcji finansowania, realizacji i utrzymania projektów OZE.

Joanna Ryś-Bednarczyk jest doradcą podatkowym, ekspertem w zakresie podatku VAT. Jest szefową zespołu VAT Compliance odpowiadającego za  prawidłowe rozliczanie podatku VAT przez firmy polskie i zagraniczne działające w Polsce. Prowadzi kompleksowe rozliczenia podmiotów zagranicznych zarejestrowanych dla celów podatku VAT w Polsce. Realizuje projekty przygotowania i przeprowadzania złożonych rozliczeń VAT – również w zakresie korekt nieprawidłowego raportowania i doprowadzenia do zgodności i zarządzenia ryzykiem odpowiedzialności osób odpowiedzialnych w spółkach. Ma szczególnie bogate doświadczenie związane z restrukturyzacją działalności podatników zagranicznych działających w Polsce i zapewnieniem podatkowego bezpieczeństwa ich rozliczeń.

Agnieszka Witkowska odpowiada za budowanie strategii HR, wzmacniania i kształtowania kultury organizacyjnej oraz budowania i wzmacniania umiejętności przywództwa i rozwoju talentów. Ma szerokie doświadczenie w opracowywaniu, kształtowaniu, wdrażaniu i realizowaniu polityk szkoleniowo-rozwojowych w branży usług profesjonalnych oraz posiada wieloletnią praktykę w działaniach Employer Branding i Employee Experience. Tworzy plany sukcesji pracowniczej, gdzie koncentruje się na rozwijaniu kompetencji i umiejętności liderskich. Jest certyfikowanym coachem i mentorem, akredytowanym przez dwie organizacje: ACC International Coaching Federation oraz poziom Senior Practicioner EMCC.

Facebook
Twitter
LinkedIn