Zdalne zadania pełne wątpliwości

ZATRUDNIENIE | Nie ma przepisów o pracy na rzecz zagranicznego pracodawcy.

Ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: specustawa) wprowadza spore ułatwienia w dostępie do rynku pracy w Polsce dla osób, które przeniosły się tu z Ukrainy w związku z wojną. Rozwiązania te, przedstawione w poprzednich częściach niniejszego opracowania, dotyczą jednak podejmowania pracy czy zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej, wyłącznie na rzecz polskich pracodawców.

Gdy siedziba jest poza Polską

Specustawa milczy na temat zasad lub możliwości kontynuacji po przeprowadzce do Polski pracy zdalnej przez obywateli Ukrainy dla dotychczasowego pracodawcy, tj. pracodawcy, który swoją siedzibę ma poza Polską, np. w Ukrainie. Pracodawca zagraniczny nie ma również możliwości złożenia powiadomienia o zatrudnianiu obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 specustawy (w zgłoszeniu należy podać NIP i REGON oraz wybrać właściwy miejscowo urząd pracy na terenie Polski, co nie jest możliwe w przypadku zagranicznego przedsiębiorcy).

Cały artykuł Agaty Kałwińskiej-Bęben dostępny w Archiwum RP- link

Dowiedz się więcej z Poradnika MDDP i Rzeczpospolitej “Jak zatrudniać i rozliczać obywateli Ukrainy”:

-Odliczenia mają swoje limity
-Jakie podatki i składki od usług świadczonych zdalnie
-Kiedy pobyt i pracę w Polsce należy zalegalizować
-Na jaki rodzaj zatrudnienia się zdecydować
-Rezydencja podatkowa decyduje o rozliczeniach z fiskusem
Trzeba zadbać o formalności