A new leader of MDDP’s customs and excise duty team

Przedawnienie podatków cały czas jest ością niezgody między podatnikami a fiskusem. Skarbówka zawiesza jego bieg tam, gdzie jej wygodnie i ściąga zaległości. Często przegrywa jednak w sądach. Nie udało się też systemowe zawieszenie biegu przedawnienia z powodu epidemii koronawirusa. Dodatkowy oręż dostarczy teraz fiskusowi rząd, który szykuje nowelizację kodeksu karnego skarbowego.

Fiskus zawiesza przedawnienie rozliczeń podatkowych tylko tam, gdzie mu się to opłaca. Uważa m.in., że zawieszenie nie dotyczy postępowań o nadpłatę – ma jednak istotne znaczenie przy zaległościach podatkowych. Potwierdza to niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt II FSK 2439/20). Jak zaznacza bowiem w rozmowie z Prawo.pl, Jakub Warnieło, doradca podatkowy, menadżer w Zespole Postępowań Podatkowych MDDP, organy podatkowe lubią „wykorzystywać” instytucję zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych, tak aby maksymalnie wydłużyć okres, w którym możliwe jest kwestionowanie rozliczeń podatnika. Czasem jednak – tak jak w przypadku postępowań dotyczących nadpłat – zawieszenie terminu przedawnienia jest korzystne dla podatników. W takich sytuacjach wykładnia prezentowana przez fiskusa jest odmienna i często prowadzi do znacznego ograniczenia gwarancji i praw podatników.

Dedicated Transfer Pricing trainings

Dedicated Transfer Pricing trainings What TP areas are you interested in? – QUESTIONNAIRE ASK ABOUT TRAINING We organize special trainings (both in-person and on-line) tailored to your needs. The workshops are hosted by our experts in TP matters who have expertise and many years of experience in implementing TP projects in practice. Some of the…

Happy Easter

At this difficult time, when our eyes and hearts are turned towards Ukraine, what we need above all is hope for a better tomorrow. Therefore, for the upcoming Easter, we would like to wish our clients, colleagues, associates, business partners and friends faith in a secure future and peace in their heart. May this special…

Intellectual property in the context of TP, tax and legal planning / structures

The number of international transactions connected with intellectual property is increasing dynamically due to the development of technological companies and global economy. In the process of implementing IP protection strategy and its structuring the key issues surrounding the ownership, transfer and exploitation of IP rights should be subject to in-depth analysis from tax, legal and…