Dodatkowe obciążenia i nowe możliwości dla podatników [Pakiet zmian podatkowych w Polskim Ładzie cz. 2.]

Liczba i zakres zmian w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, jakie wejdą w życie w 2022 jest ogromna. Obawy firm budzą przede wszystkim rozwiązania, które wpływają na zwiększenie ich obciążeń podatkowych (m.in. nowy podatek minimalny, kolejne ograniczenia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie przerzucanych dochodów). Co gorsza, jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów pojawiają…

Obniżenie limitu transakcji gotówkowych B2B do 8 tys. zł – skutki podatkowe

Jedną ze zmian wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu od 1 stycznia 2022 r. jest obniżenie w ustawie Prawo przedsiębiorców progu kwotowego wyznaczającego obowiązek dokonywania płatności gotówkowych w transakcjach B2B. Dotychczasowy limit 15 tys. zł po wejściu w życie zmian wyniesie 8 tys. zł, co będzie mieć wpływ na rozliczenia podatkowe w pewnych obszarach, w których…

Nowe zasady dokumentacji transakcji z rajami podatkowymi – czy jesteś przygotowany?

Od początku 2021 r. dokumentację cen transferowych sporządza się nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi i rozliczeń realizowanych bezpośrednio z podmiotami z raju podatkowego, ale także dla dużej liczby transakcji realizowanych z podmiotami niepowiązanymi. Podatnicy przygotowując dokumentację za 2021 rok będą musieli uwzględnić również te transakcje. Zmiana ta jest szczególnie istotna dla podmiotów, które…

Rewolucja w PIT i składce zdrowotnej – kto zyska, kto straci na zmianach w opodatkowaniu dochodów i zarobków

Pakiet zmian podatkowych wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu został we wtorek podpisany przez prezydenta, jest więc już przesądzone, że od 1 stycznia przyszłego roku zaczną obowiązywać nowe zasady rozliczania podatków dochodowych oraz obliczania składki zdrowotnej. Przygotowanie się do ich stosowania będzie sporym wyzwaniem zarówno dla wielkich spółek, jak i osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Jednocześnie…

Cztery kroki do strategii podatkowej

Już tylko do końca grudnia podatnicy mają czas na opublikowanie swojej strategii podatkowej. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara w wysokości do 250 tys. złotych. Dlatego warto niezwłocznie zabrać się za opracowanie tego dokumentu, w czym może się przydać poniższa instrukcja opracowana przez ekspertów MDDP. Przypomnijmy, że nowy obowiązek publikowania realizowanej strategii podatkowej obejmuje największe przedsiębiorstwa (o przychodach przekraczających równowartość 50 mln euro) i podatkowe grupy kapitałowe. Przepisy wprowadzające…

Fundacje rodzinne bardziej opłacalne

Ministerstwo Rozwoju opublikowało nową wersję projektu ustawy w sprawie fundacji rodzinnej. Przewiduje ona zwolnienie fundacji z podatku od zysków kapitałowych. Rozszerza też grupę zerową beneficjentów. Pierwotny projekt ustawy (z marca br.), którego głównym autorem jest Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, przewidywał że w przypadku wypłaty np. dywidend (i innych zysków kapitałowych) na rzecz fundacji przez…

Koniec roku to czas na wypełnienie obowiązków cen transferowych za 2020 r.

Terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2020 r. wydłużono o 3 miesiące i przypadają na 31 grudnia 2021 r. Warto pamiętać co do końca roku należy przygotować i zaraportować, aby spełnić wymogi ustawowe. Niewypełnienie obowiązków, tj. niezłożenie oświadczenia czy informacji o cenach transferowych (TPR), złożenie po terminie lub poświadczenie informacji niezgodnych ze…

Pilotażowy program interpretacji transgranicznych VAT UE CBR także w Polsce

Ministerstwo Finansów poinformowało o przystąpieniu Polski do pilotażowego programu VAT UE CBR (Cross-Border Rulings). Jest to nowe narzędzie dla podatników VAT, które umożliwia uzyskanie swoistej „transgranicznej interpretacji VAT”, uzgadnianej przez Krajową Administrację Skarbową z administracją podatkową innego zainteresowanego państwa członkowskiego, które uczestniczy w tym programie. Do programu VAT UE CBR przystąpiło 18 krajów członkowskich, oprócz…

Nowe przepisy nie dają podatkowego raju

Od wielu tygodni rząd, a szczególnie Ministerstwo Finansów, mówi o „historycznej obniżce podatków”. Władze zapewniają, że różne grupy, w tym najmniej zarabiający i wielodzietne rodziny, podatku wcale nie zapłacą. – Nowe zasady nie oznaczają, że od wynagrodzeń nie będą potrącane zaliczki na podatek i składki zdrowotne. Zaliczki te mogą być oczywiście niższe niż dziś, niemniej…

Bruksela ma pomysł na VAT in the Digital Age

Komisja Europejska planuje wielowymiarowe zmiany dotyczące zarówno dokumentowania transakcji i sprawozdawczości związanej z rozliczeniem podatku, ale także z próbą znalezienia odpowiedzi na wyzwania tworzone przez otaczającą nas rzeczywistość. To co jest najciekawszym i chyba najważniejszym wyzwaniem to dostosowanie dotychczasowych reguł do nowoczesnej gospodarki. Upowszechnienie gospodarki organizowanej przez tzw. platformy internetowe (czasem nazywanej sharing economy) oznacza…